1. Hình thức kinh doanh các mặt hàng được liệt vào danh mục cấm được quy định tại những nghị định, quy định nào ? 2. Các hình thức xử phạt đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh các mặt hàng trên ? 3 Ý kiến của anh về thực trạng các mặt hàng trên đang được bày bán một cách công khai trên các trang mạng, thậm trí ngay trên trang mạng xã hội facebook? Anh có thể đưa ra lời khuyên của anh đối với những người lầm tưởng những mặt hàng trên là đồ tự vệ, là mặt hàng được kinh doanh hợp pháp ?

Xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

Những mặt hàng được phép kinh doanh?

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

>> Xem thêm:  Xin cấp phép cho hoạt động xét nghiệm ADN huyết thống ở đâu ?

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện do Bộ Công thương ban hành

Thông tư số 47/2014/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định về quản lý website thương mại điện tử

2. Nội dung:

Thứ nhất, về danh mục các hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 19/VBHN-BCT quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Cũng theo Điều 5 tại Nghị định 19/VBHN-BCT thì các thương nhân, tổ chức, cá nhân kinh doanh bị nghiêm cấm kinh doanh các mặt hàng, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; trừ trường hợp cụ thể được phép kinh doanh phải được Chính phủ cho phép.

Thứ hai, về hình thức xử lý vi phạm, Điều 9 Nghị định 19/VBHN-BCT có quy định:

"1. Thương nhân và tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại tại Việt Nam có một trong các hành vi vi phạm sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật:

a) Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này;

b) Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện mà không đáp ứng các điều kiện kinh doanh hoặc trong quá trình hoạt động kinh doanh không thực hiện đúng các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật;

c) Cho thuê, cho mượn Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

d) Tự viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa các nội dung trong Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

>> Xem thêm:  Nhân công lắp đặt thì áp mã ngành nào ?

đ) Kinh doanh không đúng nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

e) Tiếp tục hoạt động kinh doanh khi đã bị tước hoặc thu hồi Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

g) Vi phạm các quy định khác của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

2. Cán bộ, công chức có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái với các quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật."

Các mặt hàng như súng hơi, gậy ba chắc, con ba khúc... thuộc mặt hàng: Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ được quy định tại Phụ lục II. Danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh của Nghị định 19/VBHN-BCT.

Cuối cùng, để kinh doanh các mặt hàng hạn chế kinh doanh, thương nhân phải đáp ứng được các điều kiện sau:

- Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật;

- Thương nhân kinh doanh phải là doanh nghiệp được thành lập và đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

- Cơ sở kinh doanh phải bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị, quy trình kinh doanh và các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật;

- Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên trực tiếp mua bán hàng hóa, nhân viên trực tiếp thực hiện dịch vụ phải bảo đảm các yêu cầu về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp và sức khỏe theo quy định của pháp luật;

>> Xem thêm:  Phân tích nội dung nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận và nguyên tắc tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự theo quy định Luật Dân sự Việt Nam ?

- Phạm vi, quy mô, thời gian, địa điểm kinh doanh, số lượng thương nhân tham gia kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh phải phù hợp với yêu cầu quản lý đặc thù và quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ đó trong từng thời kỳ;

- Thương nhân kinh doanh phải có Giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật. 

Như vậy, nếu đáp ứng được đầy đủ các quy định trên thì thương nhân sẽ được phép kinh doanh mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh trên thị trường.

- Về việc các mặt hàng này được bày bán tràn lan trên mạng xã hội, Thông tư 47/2014/TT-BCT có quy định Hoạt động kinh doanh hàng hóa hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website thương mại điện tử như sau:

"Điều 3: Hoạt động kinh doanh hàng hóa hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website thương mại điện tử

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân không được sử dụng website thương mại điện tử để kinh doanh các hàng hóa hạn chế kinh doanh sau:

a) Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;

b) Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;

c) Rượu các loại;

d) Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến;

>> Xem thêm:  Danh mục theo bảng mã HS các loại gỗ tròn, gỗ xẻ cấm xuất khẩu

đ) Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

2. Thương nhân thiết lập website để bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phải công bố trên website của mình số, ngày cấp và nơi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó." 

Từ các quy định trên của pháp luật, có thể nhận thấy việc kinh doanh các mặt hàng thuộc danh mục Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ là không được phép trên các website thương mại điện tử.

Theo quy định của pháp luật thì súng hơi thuộc nhóm hàng hóa của Súng săn và đạn súng săn; gậy ba chắc, con ba khúc thuộc danh mục Vũ khí thể thao (Vũ khí thể thao là súng và các loại vũ khí thô sơ dùng để luyện tập, thi đấu thể thao). Để hiểu rõ mục đích sử dụng của những loại hàng hóa này đòi hỏi bản thân mỗi người trước hết phải tự tìm hiểu, bên cạnh đó cơ quan nhà nước phải tăng cường tiến hành giáo dục, nâng cao hiểu biết cho người dân... Và theo quy định của pháp luật thì các mặt hàng trên vẫn được phép kinh doanh nhưng là hạn chế kinh doanh; để được phép kinh doanh phải tuân theo những tiêu chuẩn, tiêu chí mà pháp luật ban hành. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                  

Bộ phận Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký kinh doanh nhà nghỉ HOMESTAY

>> Xem thêm:  Luật quy định như thế nào về việc giáo viên dạy thêm tại nhà ?