Luật sư tư vấn về chủ đề "Quy tắc đạo đức"

Quy tắc đạo đức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Quy tắc đạo đức.

Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam

Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam
Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-HĐLSTQ ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng luật sư toàn quốc); Công ty Luật minh khuê sẽ tóm tắt và giới thiệu cho bạn đọc về quy tắc này...

Quy tắc đạo đức (CODE OF ETHICS) là gì? Ví dụ về quy tắc đạo đức

Quy tắc đạo đức (CODE OF ETHICS) là gì? Ví dụ về quy tắc đạo đức
Quy tắc đạo đức (code of ethics) hay còn gọi là quy tắc đạo đức nghề nghiệp là yếu tố quan trọng để đánh giá con người trong công việc, nghề nghiệp. Bài viết dưới đây Luật Minh Khuê sẽ làm rõ quy tắc đạo đức là gì cũng như một số vấn đề liên quan đến quy tắc đạo đức.

Tư vấn việc tiếp nhận khách hàng theo quy tắc đạo đức nghề luật sư?

Tư vấn việc tiếp nhận khách hàng theo quy tắc đạo đức nghề luật sư?
Thưa luật sư, Cháu là sinh viên trường Đại học luật, Cháu đang học bộ môn Pháp luật về Luật sư, mong chú có thể giúp con giải quyết tình huống này ạ: Cùng đến với VPLS A một thời điểm có 4 người, trong khi VPLS A chỉ có 2 Luật sư, trong đó: Người thứ 1 nhờ tư vấn về chính sách XH về người khuyết tật đối với mình.

Bộ quy tắc đạo đức hành nghề đấu giá viên tại Việt Nam hiện nay

Bộ quy tắc đạo đức hành nghề đấu giá viên tại Việt Nam hiện nay
Thông tư 14/2018/T-BTP ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2018 đã ban hành bộ quy tắc đạo đức hành nghề đấu giá viên tại Việt Nam. Cụ thể để hành nghề đấu giá viên thì ngoài những tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn thì đấu giá viên cần đáp ứng những quy tắc đạo đức nghề nghiệp như thế nào?