Người thứ 2 là người nghèo nhờ tư vấn và khiếu kiện vì đang bị thu hồi đất; Người thứ ba có khó khăn ko đủ tiền chi trả cho dịch vụ của LS nhờ khởi kiện chia di sản thừa kế; Người thứ 4 là doanh nhân đến nhờ tư vấn hợp đồng ngoại.

Là Luật sư trưởng văn phòng (LS A) sẽ xử xự như thế nào? từ chối ai và nhận lời ai? cần phải xử xự ntn để vừa đúng với quy định của pháp luật lại phù hợp với đạo đức nghề luật sư?

Mong chú có thể giúp cháu!
Người gửi: Man Nguyen Thi Nhu
.

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty. Về vấn đề của bạn công ty xin giải đáp như sau:

Cơ sở pháp luật

Vấn đề bạn nêu được điều chỉnh bởi:

- Luật luật sư năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2012

- Quyết định số 68/QĐ-HĐLSTQ ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng Luật sư toàn quốc về quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư.

- Nôi dung phân tích

Nghề luật sư ở Việt Nam là một nghề cao quý, bởi hoạt động nghề nghiệp của luật sư nhằm mục đích góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; góp phần phát triển kinh tế, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư quy định những chuẩn mực về đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, là thước đo phẩm chất đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư. Mỗi luật sư phải lấy Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp này làm khuôn mẫu cho sự tu dưỡng, rèn luyện để giữ gìn uy tín nghề nghiệp, thanh danh của luật sư, xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội.

Theo Luật Luật sư  năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 thì khi hành nghề luật sư phải tuân thủ 5 nguyên tắc:

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật

2. Tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư

3. Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.

4. Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư.

Quyết định số 68/QĐ –HĐLTQ ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng luật sư toàn quốc quy định về quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp. Trong đó có một số quy tắc cần chú ý:

Quy tắc 1. Bảo vệ công lý và nhà nước pháp quyền

Luật sư có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc. Bằng hoạt động nghề nghiệp của mình, luật sư góp phần bảo vệ công lý và xây dựng nhà nước pháp quyền theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

Quy tắc 2. Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan

Luật sư phải độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan, không vì lợi ích vật chất, tinh thần hoặc bất kỳ áp lực nào khác để làm trái pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

Quy tắc 3. Bảo vệ tốt nhất lợi ích của khách hàng

Luật sư có nghĩa vụ bảo đảm chất lượng dịch vụ pháp lý cung cấp cho khách hàng, tận tâm với công việc, phát huy năng lực, sử dụng kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của khách hàng theo quy định của pháp luật, Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư.

Quy tắc 4. Thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí

Trợ giúp pháp lý miễn phí là lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư. Luật sư có nghĩa vụ thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam bằng sự tận tâm, vô tư và trách nhiệm nghề nghiệp như các vụ việc có nhận thù lao.

Quy tắc 5. Xứng đáng với sự tin cậy của xã hội

Luật sư có nghĩa vụ phát huy truyền thống tốt đẹp của nghề luật sư, thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn phẩm chất và uy tín nghề nghiệp; thái độ ứng xử đúng mực, có văn hóa trong hành nghề và lối sống để luôn tạo được và xứng đáng với sự tin cậy, tôn trọng của xã hội đối với luật sư và nghề luật sư.

….

Theo như bạn trình bày: Văn phòng LS có 2 Luật sư nhưng cùng lúc có tới 4 vị khách. Trưởng Văn phòng sẽ mời cả 4 vị khách vào. Bốn vị khách này đều có chung một mục đích: cần sự tư vấn, hỗ trợ của luật sư. Chúng tôi có thể tư vấn cho cả 4 khách hàng này nên sẽ không từ chối một ai. Bởi khi nhận vụ việc của khách hàng, Văn phòng luật sư không phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, tuổi tác, khuyết tật, khả năng tài chính của khách hàng. Luật sư - thuộc một nghề cao quý, chính bởi vậy cái tâm cần phải sáng thì mới có thể thực hiện theo đúng chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp. "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài". Bất cứ nghề gì cũng vậy, trước hết cần phải có cái "tâm" của người trong nghề, nhất là luật sư bảo vệ công lý, đòi lại công bằng, dân chủ cho xã hội.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

----------------------------------------------