quyền của cổ đông

Bài tư vấn về chủ đề quyền của cổ đông

Quy định về quyền của cổ đông sở hữu 65 % cổ phần mới nhất?

Quy định về quyền của cổ đông sở hữu 65 % cổ phần mới nhất?
Quyền của cổ đông phổ thông là gì ? Sở hữu trên 65 % lượng cổ phần trong công ty cổ phần thì được quyết định những vấn đề pháp lý nào ? Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần ? và một số vướng mắc pháp lý khác liên quan đến quản trị nội bộ trong công ty cổ phần sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Quy định về quyền của cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Quy định về quyền của cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.
Cổ đông có một nghĩa vụ chính, đó là thực hiện việc chuyển vốn như đã hứa bằng tiền hay bằng hiện vật vào lúc thành lập công ty hoặc vào các đợt công ty tăng vốn. Điều đó đồng nghĩa với việc họ phải có được những quyền lợi từ lợi nhuận của công ty. Vậy, đó là những quyền gì?
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng