Luật sư tư vấn về chủ đề "sáng kiến"

sáng kiến | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sáng kiến.

Sáng kiến là gì? Nội dung Điều lệ sáng kiến theo quy định pháp luật

Sáng kiến là gì? Nội dung Điều lệ sáng kiến theo quy định pháp luật
Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận. Luật Minh Khuê cung cấp tới bạn đọc Điều lệ sáng kiến theo quy định tại Nghị định 13/2012/NĐ-CP.

Sáng kiến pháp luật là gì ? Khái niệm về sang kiến pháp luật

Sáng kiến pháp luật là gì ? Khái niệm về sang kiến pháp luật
Sáng kiến pháp luật là quyền của một cơ quan, một tổ chức, một cá nhân trình dự án luật, pháp lệnh hoặc kiến nghị xây dựng pháp luật (hoặc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ văn bản luật, pháp lệnh) ra trước cơ quan lập pháp hoặc kiến nghị luật.

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật là gì ? Điều kiện, trình tự để cấp giấy chứng nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ?

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật là gì ? Điều kiện, trình tự để cấp giấy chứng nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ?
Sáng kiến cải tiến kỹ thuật là đưa ra giải pháp kĩ thuật trong ứng dụng để sửa đổi một phần nào đó của máy móc, thiết bị kĩ thuật, dây chuyền sản xuất có tính chất tiến bộ và hợp lí nhằm đem lại hiệu quả sản xuất cao hơn, tăng năng suất lao động hoặc giảm chỉ phí sản xuất. Bài viết xoay quan vấn đề về sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Mẫu quyết định công nhận sáng kiến (mẫu số 07)

Mẫu quyết định công nhận sáng kiến (mẫu số 07)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu quyết định công nhận sáng kiến (mẫu số 07) ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp