Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "sử dụng điện thoại"

sử dụng điện thoại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sử dụng điện thoại.

Cách giải quyết việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?

Cách giải quyết việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?
Xin chào Luật sư tư vấn! Tôi muốn hỏi một nội dung như sau: Ngày 12/07/14 Công ty ký Hợp đồng lao động số ROE.0029.E với Tôi . Đây là hợp đồng lao động có thời hạn một năm (Từ ngày 12/07/14 đến ngày 11/07/2015). Tôi làm việc chấp hành đúng nội quy của công ty và hoàn thành tất cả công việc theo hợp đồng và nhiệm vụ của người quản lý trực tiếp giao cho.

Tư vấn luật hành chính Việt Nam

Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng là người đại diện, là người bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng ngay từ đầu tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc tại Tòa án chuyên trách các cấp để giải quyết ...