Luật sư tư vấn về chủ đề "quy định tạm giam"

quy định tạm giam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy định tạm giam.

Phân biệt biện pháp tạm giữ và tạm giam ?

Phân biệt biện pháp tạm giữ và tạm giam ?
Chế độ tạm giữ, tạm giam là chế độ quản lý giam giữ người bị tạm giữ, người bị tạm giam và chế độ ăn, ở, mặc, tư trang, chăm sóc y tế, sinh hoạt tinh thần, gửi, nhận thư, nhận quà, nhận sách, báo và tài liệu, gặp thân nhân, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự của người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Quy định đưa người bị tạm giữ, người bị tạm giam đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế ngoài cơ sở giam giữ

Quy định đưa người bị tạm giữ, người bị tạm giam đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế ngoài cơ sở giam giữ
Mặc dù nhà tạm giữ, trại tạm giam có bệnh xá, bộ phận y tế của đơn vị mình nhưng không phải trong trường hợp nào họ cũng có khả năng chuyên môn điều trị. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu quy định đưa người bị tạm giữ, người bị tạm giam đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế ngoài cơ sở giam giữ

Một số nội dung mới về biện pháp tạm giam trong BLTTHS 2015

Một số nội dung mới về biện pháp tạm giam trong BLTTHS 2015
Tạm giam là biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự do cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội rất nghiêm trọng hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hay bị can, bị cáo về tội nghiêm trọng, tội ít nghiêm trọng theo quy định của pháp luật

Quyền gặp, hỏi người bị buộc tội của người bào chữa

Quyền gặp, hỏi người bị buộc tội của người bào chữa
Người bào chữa có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bi buộc tội. BLTTHS quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của người bào chữa. Quyền gặp, hỏi người bị buộc tội là một trong các quyền của người bào chữa

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đổi mới chế định thời hạn tố tụng nhằm bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đổi mới chế định thời hạn tố tụng nhằm bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân
Quyền con người, quyền công dân được ghi nhận cụ thể trong Hiến pháp 2013. Cụ thể hóa Hiến pháp, BLTTHS 2015 có nhiều điểm mới so với BLTTHS 2003 nhằm bảo vệ tốt quyền con người, quyền công dân. Một trong những điểm mới trong BLTTHS 2015 là chế định thời hạn tố tụng

Trường hợp nào bị cáo bị tạm giam sau khi tuyên án?

Trường hợp nào bị cáo bị tạm giam sau khi tuyên án?
Trường hợp bị cáo đang bị tạm giam mà bị xử phạt tù nhưng xét thấy cần tiếp tục tạm giam để bảo đảm thi hành án thì Hội đồng xét xử ra quyết định tạm giam bị cáo, trừ trường hợp được quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 328 của Bộ luật này.