Luật sư tư vấn về chủ đề "quy định tạm giam"

quy định tạm giam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy định tạm giam.

Pháp luật tố tụng hình sự Đức về biện pháp tạm giam. So sánh với quy định tạm giam của luật tố tụng hình sự Việt Nam

Pháp luật tố tụng hình sự Đức về biện pháp tạm giam. So sánh với quy định tạm giam của luật tố tụng hình sự Việt Nam
Bài viết so sánh một số quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức về biện pháp tạm giam được áp dụng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự; qua đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam.

Gia hạn thời gian tạm giam điều tra khi nào ?

Gia hạn thời gian tạm giam điều tra khi nào ?
Để bảo vệ bình an cho mọi nhà, các cơ quan tố tụng đang ngày đêm vất vả để áp dụng và thực hiện các quy định pháp luật tố tụng nhằm mục đích giải quyết nhanh vụ án, không để lọt tội phạm cũng như không làm oan người vô tội. Để thực hiện được điều đó, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cần áp dụng các biện pháo pháp ngăn chặn, cưỡng chế nhất định. Trong bài viết này, Luật Minh Khuê sẽ đi phân tích một biện pháp quan trọng đó là tạm giam, cụ thể là gia hạn tạm giam.