Luật sư tư vấn về chủ đề "thẩm quyền ký hợp đồng"

thẩm quyền ký hợp đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thẩm quyền ký hợp đồng.

Khái niệm giao kết hợp đồng, nguyên tắc giao kết hợp đồng ?

Khái niệm giao kết hợp đồng, nguyên tắc giao kết hợp đồng ?
Giao kết hợp đồng dân sự là việc các bên bày tỏ ý chí với nhau theo nguyên tắc và trình tự nhất định để qua đó xác lập với nhau các quyền, nghĩa vụ dân sự. Bản chất của giao kết hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận , trong đó, các bên thực hiện sự bày tỏ và thống nhất ý chí nhằm hướng tới những lợi ích nhất định.

Hỏi về thẩm quyền ban hành quy chế của tổ công tác liên ngành ?

Hỏi về thẩm quyền ban hành quy chế của tổ công tác liên ngành ?
Thưa luật sư! Em có câu hỏi nhờ luật sư tư vấn giùm ạ. Trong văn bản chỉ đạo của cấp trên chỉ đạo Tổ trưởng tổ công tác liên ngành ban hành quy chế hoạt động của tổ công tác liên ngành. Đơn vị của em là tổ trưởng, do vậy khi ban hành quy chế hoạt động là đứng trên cương vị đơn vị của em ban hành hay là tổ công tác liên ngành ban hành và phần ký kết là TM. TỔ CÔNG TÁC, TỔ TRƯỞNG ký ban hành.

Thẩm quyền ký và đống dấu vào giấy chứng sinh?

Thẩm quyền ký và đống dấu vào giấy chứng sinh?
Thưa Luật sư! Tại Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ y tế Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh có quy định mẫu giấy chứng sinh theo Phụ lục số 01. Điểm 18 phụ lục 04 của thông tư 17/2012/TT-BYT có ghi (Thủ trưởng cơ sở y tế ký tên và đóng dấu vào giấy chứng sinh)

Thẩm quyền ký hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ?

Thẩm quyền ký hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ?
Thưa Luật Minh Khuê, tôi có vấn đề này thắc mắc, xin Luật sư tư vấn giúp: Cơ quan tôi là một Chi cục trực thuộc một Sở chuyên ngành. Tôi xin hỏi: 1. Thủ trưởng tôi (Chi cục trưởng) có thấm quyền ký Hợp đồng 68 (Nghị định 68/2000/NĐ-CP) hay không?

Thẩm quyền ký hợp đồng lao động đối với giám đốc chi nhánh ?

Thẩm quyền ký hợp đồng lao động đối với giám đốc chi nhánh ?
Thưa Luật sư, Tôi có ký kết hợp đồng kinh tế, Nhưng bên ký hợp đồng là chi nhánh Công ty. Nhưng Người đại diện ký hợp đồng: Ghi là Tổng giám đốc. Như vậy, để đảm bảo hợp pháp, tôi có phải yêu cầu bên ký hợp đồng có giấy ủy quyền Từ Công ty, ủy quyền cho chi nhánh ký hợp đồng nữa không ạ ? (Vì người đang đại diện ký hợp đồng là : Tổng giám đốc của Công ty ). Xin chân thành cảm ơn!