Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thi viên chức"

thi viên chức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thi viên chức.

Tư vấn về việc thi tuyển viên chức ?

Tư vấn về việc thi tuyển viên chức ?
Xin kính chào công ty Luật Minh Khuê. Tôi xin hỏi vấn đề như sau: Vừa rồi vợ tôi thi viên chức tại huyện không đỗ! Nhưng có người nói là không cần thi vẫn xét được vào thẳng viên chức nếu có quyết định của sở nội vụ và tờ trình nhân sự của Chủ tịch huyện thì được!