Luật sư tư vấn về chủ đề "thời gian công tác"

thời gian công tác | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thời gian công tác.

Tư vấn thủ tục chuyển ngành ra khỏi quân đội ? Cách tính thời gian công tác trong quân đội ?

Tư vấn thủ tục chuyển ngành ra khỏi quân đội ? Cách tính thời gian công tác trong quân đội ?
Tư vấn về chế độ quân nhân chuyển ngành ra khỏi quân đội được hưởng ? Tư vấn về thời gian tính trợ cấp thôi việc trong quân đội ? Xin hỏi quy định về cộng nối thời gian công tác trong quân đội ? Nợ môn có được tạm hoãn gọi nhập ngũ ? và một số vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Tính thời gian công tác trong trường hợp gián đoạn công việc ?

Tính thời gian công tác trong trường hợp gián đoạn công việc ?
Thưa luật sư, Tôi hiện nay đang còn làm việc trong doanh nghiệp và đang tham gia bảo hiểm xã hội nhưng thời gian công tác bị gián đoạn vì năm 1990 do điều kiện xã hội mà tôi phải bỏ việc sau khi công tác trong trường dậy nghề được 10 năm (Từ 1980 đến 1990 là giáo viên dậy nghề ). Đến năm 1996 tôi tiếp tục tham gia làm việc trong doanh nghiệp cho đến nay.

Mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu (đối tượng tính theo thời gian công tác quy đổi) (Mẫu số 24B-HSB)

Mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu (đối tượng tính theo thời gian công tác quy đổi) (Mẫu số 24B-HSB)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu (đối tượng tính theo thời gian công tác quy đổi) được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu (đối tượng không tính thời gian công tác quy đổi) (Mẫu số 24A-HSB)

Mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu (đối tượng không tính thời gian công tác quy đổi) (Mẫu số 24A-HSB)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu (đối tượng không tính thời gian công tác quy đổi) được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội