Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thống nhất"

thống nhất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thống nhất.

Phân biệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn với nguyên tắc mácxit về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn

Phân biệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn với nguyên tắc mácxit về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn
Khách hàng: "Kính thưa Luật sư Minh Khuê, cho tôi hỏi nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn của Triết học Mác - Lênin bàn về nội dung gì? Giữa nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn với nguyên tắc mácxit về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn có sự khác nhau như thế nào?"

Nguyên tắc quyền lực thống nhất theo Luật Hiến Pháp

Nguyên tắc quyền lực thống nhất theo Luật Hiến Pháp
Nguyên tắc “quyền lực thống nhất” hay “quyền lực nhà nước thống nhất” còn có tên gọi đầy đủ là “quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.

Bộ luật thương mại thống nhất UNIFORM COMMERCIAL CODE (UCC) là gì ?

Bộ luật thương mại thống nhất UNIFORM COMMERCIAL CODE (UCC) là gì ?
Bộ luật thương mại thống nhất (UCC) là một bộ luật và quy định được tiêu chuẩn hóa để giao dịch kinh doanh. Sau đó, mã UCC được thành lập vì ngày càng khó khăn hơn cho các công ty giao dịch kinh doanh trên các dòng trạng thái với các luật khác nhau của tiểu bang.

Phân tích trào lưu tư tưởng xã hội ở phương tây về sự thống nhất giữa hình thái lý luận và hình thái tâm lý

Phân tích trào lưu tư tưởng xã hội ở phương tây về sự thống nhất giữa hình thái lý luận và hình thái tâm lý
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về nội dung của trào lưu tư tưởng Phương tây; trào lưu tư tưởng xã hội ở phương tây về sự thống nhất giữa hình thái lý luận và hình thái tâm lý....

Các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gồm: Phòng Nội vụ; Phòng Tư pháp; Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế,...

Thu nhập vãng lai của người nộp thuế sẽ thống nhất mức khấu trừ chung 10 %

Thu nhập vãng lai của người nộp thuế sẽ thống nhất mức khấu trừ chung 10 %
Điểm 1.2.7, khoản II phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định: “Các tổ chức cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ mà không ký hợp đồng lao động như tiền nhuận bút, dịch sách, giảng dạy, tiền tham gia các hiệp hội, hội đồng quản trị...

Đạo luật thống nhất (UNIFORM PARTNERSHIP ACT) là gì ?

Đạo luật thống nhất (UNIFORM PARTNERSHIP ACT) là gì ?
Đạo luật thống nhất là bộ luật được áp dụng trong nhiều tiểu bang đề cập đến sự phân phối tài sản trong các liên doanh. Trừ phi các đối tác quy định khác, thì họ sẽ chia sẻ ngang nhau về lợi nhuận và thặng dư còn lại, sau khi thanh toán nợ phải trả....

Qui định bổ sung hộ tịch cần được áp dụng thống nhất

Qui định bổ sung hộ tịch cần được áp dụng thống nhất
So với Nghị định 83 (Nghị định 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của chính phủ về việc đăng ký hộ tịch – Civillawinfor) trước đây, các quy định về điều chỉnh, bổ sung hộ tịch ngày càng thông thoáng hơn. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng, các cơ quan có thẩm quyền chưa thực hiện thống nhất, dẫn đến khó khăn cho người dân khi có yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Thống nhất hệ thống đăng ký bất động sản

Thống nhất hệ thống đăng ký bất động sản
Trên thế giới, đối với bất cứ một quốc gia hay một thể chế chính trị nào thì chế độ sở hữu tài sản luôn là một chế định quan trọng bậc nhất trong hệ thống pháp luật của quốc gia đó. Trong đó việc bảo vệ quyền sở hữu là một vấn đề đáng quan tâm, thường được chia thành hai nhóm tuỳ thuộc vào loại tài sản là động sản hay bất động sản.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng