Luật sư tư vấn về chủ đề "thống nhất"

thống nhất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thống nhất.

Nguyên tắc quyền lực thống nhất theo Luật Hiến Pháp

Nguyên tắc quyền lực thống nhất theo Luật Hiến Pháp
Nguyên tắc “quyền lực thống nhất” hay “quyền lực nhà nước thống nhất” còn có tên gọi đầy đủ là “quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.

Bộ luật thương mại thống nhất UNIFORM COMMERCIAL CODE (UCC) là gì ?

Bộ luật thương mại thống nhất UNIFORM COMMERCIAL CODE (UCC) là gì ?
Bộ luật thương mại thống nhất (UCC) là một bộ luật và quy định được tiêu chuẩn hóa để giao dịch kinh doanh. Sau đó, mã UCC được thành lập vì ngày càng khó khăn hơn cho các công ty giao dịch kinh doanh trên các dòng trạng thái với các luật khác nhau của tiểu bang.

Phân biệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn với nguyên tắc mácxit về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn

Phân biệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn với nguyên tắc mácxit về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn
Khách hàng: "Kính thưa Luật sư Minh Khuê, cho tôi hỏi nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn của Triết học Mác - Lênin bàn về nội dung gì? Giữa nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn với nguyên tắc mácxit về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn có sự khác nhau như thế nào?"

Qui định bổ sung hộ tịch cần được áp dụng thống nhất

Qui định bổ sung hộ tịch cần được áp dụng thống nhất
So với Nghị định 83 (Nghị định 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của chính phủ về việc đăng ký hộ tịch – Civillawinfor) trước đây, các quy định về điều chỉnh, bổ sung hộ tịch ngày càng thông thoáng hơn. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng, các cơ quan có thẩm quyền chưa thực hiện thống nhất, dẫn đến khó khăn cho người dân khi có yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gồm: Phòng Nội vụ; Phòng Tư pháp; Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế,...

Sách Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại - Nhận thức cần thống nhất của GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa

Sách Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại - Nhận thức cần thống nhất của GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa
Một trong những điểm mới nổi bật của Bộ luật hình sự 2015 là quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại. Nhằm giúp bạn đọc tiếp cận được nguồn tư liệu đa chiều về nội dung mới này xin giới thiệu cuốn sách “Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại – Nhận thức cần thống nhất?”

Phân tích trào lưu tư tưởng xã hội ở phương tây về sự thống nhất giữa hình thái lý luận và hình thái tâm lý

Phân tích trào lưu tư tưởng xã hội ở phương tây về sự thống nhất giữa hình thái lý luận và hình thái tâm lý
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về nội dung của trào lưu tư tưởng Phương tây; trào lưu tư tưởng xã hội ở phương tây về sự thống nhất giữa hình thái lý luận và hình thái tâm lý....