Luat Minh Khue

Thủ tục chuyển nhượng đất

Thủ tục chuyển nhượng đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thủ tục chuyển nhượng đất

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đấtchuyển đổi mục đích sử dụng đất ?

<strong>Thủ</strong> <strong>tục</strong> <strong>chuyển</strong> <strong>nhượng</strong> quyền sử dụng <strong>đất</strong> và <strong>chuyển</strong> đổi mục đích sử dụng <strong>đất</strong> ?
Gia đình tôi có mua 1 mảnh đất từ năm 2012 với diện tích là 115m2 (trong đó có 70m2 đất thổ cư và 45m2 đất vườn) và làm nhà cấp 4 trên mảnh đất đó. Đến nay, khi bên bán đã hoàn thiện xong GCN QSDĐ của họ thì gia đình tôi mới thực hiên được thủ tục xin xin Chuyển nhượng QSD đất