Luat Minh Khue

thủ tục hoà giải

thủ tục hoà giải - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thủ tục hoà giải

Tư vấn về thủ tục hoà giải trong tranh chấp lao động ?

Tư vấn về thủ tục hoà giải trong tranh chấp lao động ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Năm 2010, công ty tôi bổ nhiệm ông A làm tổ trưởng tổ sản xuất thuộc xí nghiệp I của công ty. Trong thời gian là tổ trưởng, ông A đã làm thất thoát một lượng vật tư lớn của xí nghiệp I.