Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục hòa giải"

thủ tục hòa giải | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục hòa giải.

Quy trình thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại ủy ban nhân dân cấp xã?

Quy trình thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại ủy ban nhân dân cấp xã?
Một trong những biện pháp hữu hiệu để hạn chế việc các bên tranh chấp khởi kiện ra Tòa để giải quyết tranh chấp là tăng cường công tác hòa giải, đặc biệt là hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn. Công tác hoà giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết kịp thời, nhanh chóng...

Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại ?

Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại ?
Khi các quan hệ kinh doanh càng phát triển, những tranh chấp xảy ra là điều không tránh khỏi những lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp nào vừa đảm bảo có lợi cho thương nhân vừa duy trì được mối quan hệ làm ăn là việc mà các thương nhân cần cân nhắc.

Mẫu biên bản hòa giải không thành (trong tranh chấp đất đai)

Mẫu biên bản hòa giải không thành (trong tranh chấp đất đai)
Trong tranh chấp đất đai, hòa giải là một trong những phương thức hiệu quả. Tuy nhiên, nếu việc hòa giải mà không thành công thì cần lập biên bản hòa giải không thành để các bên tranh chấp có quyền thực hiện các bước khởi kiện tiếp theo. Cụ thể:

Trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại được diễn ra như thế nào ?

Trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại được diễn ra như thế nào ?
Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định như thế nào về trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại ? Những trường hợp nào không thể tiến hành hòa giải, đối thoại? Trường hợp nào được từ chối hòa giải, đối thoại, thay đổi Hòa giải viên?

Trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại và công nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại và công nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án
Hòa giải, đối thoại tại Tòa án được thực hiện với các vụ việc dân sự khiếu kiện hành chính thuộc thẩm giải quyết quyền của Tòa án, trừ những vụ việc không hòa giải, đối thoại và các trường hợp khác theo quy định của luật. Vậy, Trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại tại Tòa án diễn ra như thế nào?

Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải  quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?
Tranh chấp đất đai ngày càng trở thành vấn đề nóng bỏng trong xã hội hiện nay. Pháp luật Việt Nam có nhiều quy định liên quan đến tranh chấp đất đai, trong đó bao gồm hòa giải tranh chấp đất đai: Những trường hợp hòa giải tranh chấp đất đai bắt buộc? và các vấn đề khác liên quan đến tranh chấp đất đai sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Hòa giải tranh chấp đất đai là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp đất đai được ghi nhận và khuyến khích thực hiện. Đối với một số tranh chấp đất đai bắt buộc phải thông qua thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai ở Ủy ban nhân dân cấp xã trước khi lựa chọn phương thức giải quyết khác.

Tìm hiểu quy định pháp luật hiện hành về thủ tục hòa giải trong tố tụng dân sự

Tìm hiểu quy định pháp luật hiện hành về thủ tục hòa giải trong tố tụng dân sự
Hòa giải trong tố tụng dân sự là một thủ tục bắt buộc thực hiện trong trường hợp được phép tiến hành hòa giải. Với sự ghi nhận thủ tục hào giải tại Tòa án có ý nghĩa rất lớn đối với hoạt động giải quyết vụ án dân sự. Luật Minh Khuê hệ thống lại quy định pháp luật hiện hành về hòa giải: