Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục hòa giải"

thủ tục hòa giải | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục hòa giải.

Những điểm mới của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020

Những điểm mới của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020
Ngày 16 tháng 06 năm 2020 Quốc hội thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 với những điểm mới nổi bật so với Luật trước đây. Cụ thể những điểm mới là gì? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để rõ hơn về vấn đề này.

Trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại được diễn ra như thế nào ?

Trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại được diễn ra như thế nào ?
Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định như thế nào về trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại ? Những trường hợp nào không thể tiến hành hòa giải, đối thoại? Trường hợp nào được từ chối hòa giải, đối thoại, thay đổi Hòa giải viên?

Tìm hiểu quy định về tổ hòa giải ở cơ sở

Tìm hiểu quy định về tổ hòa giải ở cơ sở
Tổ hòa giải là tổ chức tự quản của nhân dân được thành lập ở cơ sở để hoạt động hòa giải theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu quy định về tổ hòa giải ở cơ sở và trách nhiệm của tổ hòa giải.

Trình tự, thủ tục tiến hành hòa giải tại cơ sở

Trình tự, thủ tục tiến hành hòa giải tại cơ sở
Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu về trình tự, thủ tục tiến hành hòa giải tại cơ sở.

Những nguyên tắc cơ bản của hình thức hòa giải trong thương mại

Những nguyên tắc cơ bản của hình thức hòa giải trong thương mại
Hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp giữa các bên đương sự thông qua người thứ ba gọi là người hòa giải hoặc hòa giải viên. Hòa giải viên đóng vai trò là người trung gian, vì vậy trong thực tế thường có sự hoà đồng hòa giải và trung gian. Vậy, việc hòa giải dựa trên những nguyên tắc nào?

Trình tự hòa giải trong tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Trình tự hòa giải trong tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp giữa các bên đương sự thông qua người thứ ba gọi là người hòa giải hoặc hòa giải viên. Hòa giải viên đóng vai trò là người trung gian, vì vậy trong thực tế thường có sự hoà đồng hòa giải và trung gian. Vậy, trình tự hòa giải được tiến hành ra sao?

Phương thức hòa giải thương mại trong giải quyết tranh chấp thương mại

Phương thức hòa giải thương mại trong giải quyết tranh chấp thương mại
Hòa giải thương mại là phương thức có nhiều ưu điểm trong các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại. Tuy nhiên, phương thức này hiện vẫn chưa được sử dụng rộng rãi vì phần lớn cá nhân, tổ chức chưa hiểu hết những quy định của pháp luật, những điểm lợi từ hòa giải thương mại mang lại.

Trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại và công nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại và công nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án
Hòa giải, đối thoại tại Tòa án được thực hiện với các vụ việc dân sự khiếu kiện hành chính thuộc thẩm giải quyết quyền của Tòa án, trừ những vụ việc không hòa giải, đối thoại và các trường hợp khác theo quy định của luật. Vậy, Trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại tại Tòa án diễn ra như thế nào?