Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục tái thẩm"

thủ tục tái thẩm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục tái thẩm.

Thẩm quyền xét xử tái thẩm vụ án dân sự ? Quyền hạn của hội đồng xét xử tái thẩm ?

Thẩm quyền xét xử tái thẩm vụ án dân sự ? Quyền hạn của hội đồng xét xử tái thẩm ?
Thủ tục tái thẩm và thủ tục giám đốc thẩm là hai thủ tục tố tụng độc lập của tố tụng dân sự. Tuy vậy, hai thủ tục này vẫn có những vẩn đề giống nhau cơ bản vì đều là thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị để bảo đảm cho bản án, quyết định hợp pháp và có căn cứ.

Thủ tục xét xử tái thẩm là gì ? Thủ tục tái thẩm vụ án dân sự ? Ý nghĩa tái thẩm dân sự ?

Thủ tục xét xử tái thẩm là gì ? Thủ tục tái thẩm vụ án dân sự ? Ý nghĩa tái thẩm dân sự ?
Thủ tục xét xử tái thẩm là cách thức, trình tự tiến hành xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có những phát hiện tình tiết mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà toa án không biết được khi ra bản án, quyết định đó.

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm mới nhất theo quy định của Toàn án tối cao

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm mới nhất theo quy định của Toàn án tối cao
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP Danh mục 93 biểu mẫu mới dùng trong tố dụng dân sự. Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2017. Luật Minh Khuê xin gửi đến các bạn mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm theo quy định của pháp luật hiện hành, Mẫu số 83-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP)