Luật sư tư vấn về chủ đề "Tổ chức bộ máy"

Tổ chức bộ máy | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tổ chức bộ máy.

Khái quát tổ chức bộ máy tam quyền phân lập ở Nhật Bản hiện nay

Khái quát tổ chức bộ máy tam quyền phân lập ở Nhật Bản hiện nay
Tam quyền phân lập ở Nhật Bản theo mô hình của Mỹ được áp dụng trong tổ chức bộ máy nhà nước Nhật Bản. Theo các nhà khoa học pháp lý ở Nhật Bản, quyền lực nhà nước được phân thành 2 lĩnh vực rõ rệt: lĩnh vực chính trị (bao gồm Quốc hội và Nội các) và lĩnh vực pháp lý (thuộc về Toà án).

Tổ chức bộ máy Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Tổ chức bộ máy Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có chức năng điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm về tham nhũng, chức vụ quy định tại Chương XXIII và Chương XXIV của Bộ luật hình sự

Quy phạm Phần riêng pháp luật hình sự (1945-1955) và đặc điểm cấu thành tội phạm xâm hại khách thể trong lĩnh vực xây dựng - tổ chức bộ máy Nhà nước

Quy phạm Phần riêng pháp luật hình sự (1945-1955) và đặc điểm cấu thành tội phạm xâm hại khách thể trong lĩnh vực xây dựng - tổ chức bộ máy Nhà nước
Câu hỏi khách hàng: "Lý do xây dựng hệ thống các quy phạm Phần riêng pháp luật hình sự của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong giai đoạn 10 năm đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám (1945-1955) là gì? đặc điểm cấu thành tội phạm xâm hại khách thể trong lĩnh vực xây dựng - tổ chức bộ máy Nhà nước?"

Đặc điểm cơ bản cấu thành tội phạm xâm hại đến khách thể trong lĩnh vực xây dựng - tổ chức bộ máy nhà nước giai đoạn 1955 - 1985

Đặc điểm cơ bản cấu thành tội phạm xâm hại đến khách thể trong lĩnh vực xây dựng - tổ chức bộ máy nhà nước giai đoạn 1955 - 1985
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về sự hình thành quy phạm Phần riêng pháp luật hình sự của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong giai (1955-1985) và đặc điểm cơ bản cấu thành tội phạm xâm hại đến khách thể trong lĩnh vực xây dựng - tổ chức bộ máy nhà nước giai đoạn này...

Tổ chức bộ máy của Ban Quản lý tại các khu công nghiệp?

Tổ chức bộ máy của Ban Quản lý tại các khu công nghiệp?
1. Ban Quản lý là cơ quan quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương. Ban Quản lý là cơ quan do Thủ t­ướng Chính phủ quyết định thành lập theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ tr­ưởng Bộ Nội vụ; chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, ch­ương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quy định khác).

Tư vấn tổ chức bộ máy quản lý các loại hình doanh nghiệp

Tư vấn tổ chức bộ máy quản lý các loại hình doanh nghiệp
Xin chào công ty luật Minh Khuê! Tôi có câu hỏi mong luật sư tư vấn cho tôi được rõ. Hãy cho tôi biết về cách thức tổ chức bộ máy quản lí kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh,doanh nghiệp tư nhân để tôi hiểu cụ thể hơn ?