Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tổ chức bộ máy.

Khái quát tổ chức bộ máy tam quyền phân lập ở Nhật Bản hiện nay

Khái quát tổ chức bộ máy tam quyền phân lập ở Nhật Bản hiện nay
Tam quyền phân lập ở Nhật Bản theo mô hình của Mỹ được áp dụng trong tổ chức bộ máy nhà nước Nhật Bản. Theo các nhà khoa học pháp lý ở Nhật Bản, quyền lực nhà nước được phân thành 2 lĩnh vực rõ rệt: lĩnh vực chính trị (bao gồm Quốc hội và Nội các) và lĩnh vực pháp lý (thuộc về Toà án).
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng