Luật sư tư vấn về chủ đề "tổ chức hoạt động"

tổ chức hoạt động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tổ chức hoạt động.

Hỏi về thủ tục thành lập tổ chức hoạt động cộng đồng ?

Hỏi về thủ tục thành lập tổ chức hoạt động cộng đồng ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Mong Luật sư tư vấn cho tôi vấn đề sau: Hiện nay, công ty TNHH Song Kết (Việt Nam) là nơi tôi đang làm việc. Công ty tôi đang có nhu cầu thành lập 1 tổ chức hoạt động vì cộng đồng (phi lợi nhuận) với tên gọi Live ALife đặt trụ sở tại Tp. Hồ Chí Minh. Thủ tục thành lập như thế nào? Xin chân thành cám ơn!