Thưa luật sư. Xin luật sư cho biết theo quy định pháp luật hiện hành có những tổ chức, cá nhân nào hoạt động bổ trợ tư pháp ạ? Tôi có tìm hiểu nhưng chưa tìm được căn cứ pháp lý cụ thể ?

Rất mong nhận được tư vấn của luật sư. Xin chân thành cảm ơn!

(Hoàng Ngân - Bắc Giang)

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi thắc mắc tới công ty Luật Minh Khuê. Nội dung bạn hỏi chúng tôi nghiên cứu và giải đáp như sau:

 

1. Cơ sở pháp lý hoạt động bổ trợ tư pháp

- Luật luật sư năm 2006 (sửa đổi 2012)

Luật phá sản năm 2014

- Luật Giám định tư pháp năm 2012

- Luật trọng tài thương mại năm 2010

- Luật Công chứng năm 2014

- Luật đấu giá tài sản năm 2016

- Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật Phá sản về quản tài viên

- Nghị định 82/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về bổ trợ tư pháp

- Nghị định số 96/2017/NĐ-CP Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ tư pháp.

 

2. Bổ trợ tư pháp là gì ?

Cho đến nay vẫn chưa có văn bản pháp luật nào có quy định cụ thể “bổ trợ tư pháp" là gì. Với góc độ bổ trợ cho hoạt động tố tụng thì bổ trợ tư pháp được hiểu một cách đơn giản là các hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp nhằm mục đích giúp cho cơ quan điều tra, kiểm sát, xét xử thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, bảo vệ pháp luật và cũng là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, của tổ chức.

Điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định: Bổ trợ tư pháp, bao gồm: luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; hòa giải thương mại; thừa phát lại;

Khoản 20 Điều 2 Nghị định số 96/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp thì có điều khoản quy định quyền hạn của Bộ tư pháp về bổ trợ tư pháp đó là:

Hướng dẫn, kiểm tra tổ chức và hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, thừa phát lại, quản tài viên; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, thừa phát lại, quản tài viên;

Như vậy, thông qua hai quy định trên, pháp luật hiện hành không có quy định giải thích cụ thể “bổ trợ tư pháp” nhưng đã liệt kê cụ thể các tổ chức bổ trợ tư pháp. Cụ thể, các hoạt động được ghi nhận là hoạt động bổ trợ tư pháp gồm: hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, thừa phát lại và quản tài viên.

 

3. Các tổ chức bổ trợ tư pháp theo quy định hiện hành là gì?

3.1 Tổ chức luật sư

Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật Luật sư, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức (gọi chung là khách hàng). Hoạt động nghề nghiệp của luật sư góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Các dịch vụ pháp lý của luật sư bao gồm: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng và các dịch vụ pháp lý khác.

Hình thức hành nghề của luật sư: Theo quy định của Luật luật sư, mỗi luật sư có thể lựa chọn hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách là cá nhân.

Tổ chức hành nghề luật sư gồm: văn phòng luật sư hoặc công ty luật (công ty luật hợp danh hoặc công ty luật trách nhiệm hữu hạn).

 

3.2 Tổ chức hành nghề công chứng

Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

Người hành nghề công chứng được gọi là Công chứng viên. Người này có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Công chứng, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm. Sau khi được bổ nhiệm, công chứng viên sẽ tham gia cung cấp dịch vụ công do Nhà nước ủy nhiệm thực hiện nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch; phòng ngừa tranh chấp; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; ổn định và phát triển kinh tế – xã hội.

Tổ chức hành nghề công chứng theo quy định Luật công chứng gồm: Phòng công chứng và Văn phòng công chứng.

Phòng công chứng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập còn Văn phòng công chứng do các Công chứng viên có nguyện vọng đăng ký thành lập theo mô hình tổ chức của công ty hợp danh.

Trên thực tế có rất nhiều người nhầm lẫn giữa hoạt động công chứng và chứng thực (Luật Minh Khuê cũng đã tiếp nhận giải đáp rất nhiều trường hợp như vậy). Đôi khi khách hàng có thói quen đến Ủy ban nhân dân nơi mình sinh sống để thực hiện hoạt động chứng thực đối với các loại giấy tờ như: sổ hộ khẩu, các loại giấy khen, các loại giấy tờ tùy thân,… nhưng lại nói rằng “đi công chứng”. Về cơ bản, nói như vậy là sai do hai hoạt động này có sự khác biệt khá rõ rệt về độ phức tạp thực hiện.

Đối với chứng thực, khách hàng khi thực hiện hoạt động này sẽ nhận được sự chứng nhận rằng các bản sao có hình thức giống hệt bản chính. Các bản sao sẽ có giá trị hiệu lực giống với bản chính và có thể sử dụng thay thế bản chính trừ khi có yêu cầu bắt buộc phải nộp bản chính. Còn đối với công chứng, hoạt động này nhắm hướng tới tính hợp pháp của tài liệu, hợp đồng,…

Những chủ thể thực hiện hoạt động công chứng sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn so với thực hiện hoạt động chứng thực để đảm bảo từng nội dung của tài liệu, hợp đồng là phù hợp với ý chí nguyện vọng của các bên và tuân thủ quy định của pháp luật. Hiểu một cách đơn giản nhất, chứng thực là hướng tới “tính chính xác” còn công chứng là hướng tới “tính hợp pháp”.

 

3.3 Tổ chức bán đấu giá tài sản

Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định tại Luật này, trừ trường hợp đấu giá chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá.

Người hành nghề đấu giá được gọi là đấu giá viên. Đấu giá viên có thể hành nghề tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; doanh nghiệp đấu giá tài sản; hoặc tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.

Về các tổ chức đấu giá tài sản thì cụ thể trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập còn doanh nghiệp đấu giá tài sản do các thành viên có nguyện vọng đăng ký thành lập theo mô hình doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh.

 

3.4 Tổ chức giám định tư pháp

Giám định tư pháp là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính theo trưng cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu giám định theo quy định của Luật Giám định tư pháp.

Người hành nghề giám định tư pháp được gọi là giám định viên tư pháp, nơi làm việc của họ là các tổ chức giám định tư pháp hoặc được chỉ định cá nhân giám định tư pháp theo vụ việc.

Về tổ chức giám định tư pháp, pháp luật chia thành tổ chức công lập và ngoài công lập, cụ thể:

- Tổ chức giám định tư pháp công lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định thành lập hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thành lập tổ chức giám định tư pháp công lập trong các lĩnh vực khác sau khi thống nhất ý kiến với Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Cụ thể theo chuyên môn nghiệp vụ, các tổ chức công lập bao gồm:

+ Về pháp y: Viện pháp y quốc gia thuộc Bộ Y tế; Trung tâm pháp y cấp tỉnh; Viện pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng; Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện khoa học hình sự, Bộ Công an.

+ Về pháp y tâm thần: Viện pháp y tâm thần trung ương thuộc Bộ Y tế; Trung tâm pháp y tâm thần khu vực thuộc Bộ Y tế. Căn cứ yêu cầu giám định pháp y tâm thần của hoạt động tố tụng và điều kiện thực tế của các khu vực, vùng miền trong cả nước, Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, quyết định thành lập Trung tâm pháp y tâm thần khu vực sau khi thống nhất ý kiến với Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

+ Về kỹ thuật hình sự: Viện khoa học hình sự thuộc Bộ Công an; Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh; Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng.

- Tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập được gọi là các văn phóng giám định tư pháp, được thành lập trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả.

 

3.5 Trọng tài thương mại

Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của Luật Trọng tài thương mại.

Người hành nghề trong lĩnh vực này được gọi là các trọng tài viên, làm việc tại các trung tâm trọng tài. Trung tâm trọng tài có chức năng tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng trọng tài quy chế và hỗ trợ trọng tài viên về các mặt hành chính, văn phòng và các trợ giúp khác trong quá trình tố tụng trọng tài.

Một số trung tâm trọng tài điển hình ở Việt Nam: Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC), Trung tâm trọng tài thương mại Á Châu (ACIAC)…

Trọng tài là một trong các phương thức giải quyết tranh chấp rất được ưa chuộng ở nhiều nước do tính bảo mật thông tin và thời gian giải quyết có phần nhanh chóng hơn so với phương thức giải quyết tranh chấp bằng Tòa án. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì phương thức này chưa được thực sự coi trọng do pháp luật hiện tại chưa thực sự tạo điều kiện cho trọng tài phát triển khi còn lệ thuộc nhiều việc vào Tòa án (biện pháp khẩn cấp tạm thời,…) và thông thường chi phí phải trả cho một vụ việc giải quyết bằng trọng tài cũng có cao hơn.

 

3.6 Hoạt động của quản tài viên

Quản tài viên là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.

Những người được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đó là: Luật sư; Kiểm toán viên; Người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên về lĩnh vực được đào tạo.

Điều kiện được hành nghề Quản tài viên cần đáp ứng các điều kiện: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan; Có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

Quản tài viên có thể lựa chọn một trong hai hình thức hành nghề đó là: Hành nghề với tư cách cá nhân hoặc hành nghề trong doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bằng việc thành lập hoặc tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng cho doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Tại cùng một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên chỉ được đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ở một doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hoặc đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân.

Quyền và nghĩa vụ của Quản tài viên được quy định tại Điều 16 Luật phá sản năm 2014.

Quản tài viên là chức danh rất mới và là một trong những chế định chung trung tâm của Luật phá sản doanh nghiệp 2014. Vai trò của quản tài viên theo luật phá sản hiện hành có vai trò to lớn và quan trọng được kỳ vọng là một trong những "bảo bối" giúp Luật phá sản mới thực sự được cộng đồng doanh nghiệp và người dân chào đón.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về nội dung "Bổ trợ tư pháp là gì? Tổ chức hoạt động bổ trợ tư pháp theo quy định hiện hành là gì".

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

Luật Minh Khuê (Sưu tầm và biên tập)