Luật sư tư vấn về chủ đề "tối huệ quốc"

tối huệ quốc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tối huệ quốc.

Nguyên tắc tối huệ quốc (viết tắt theo tiếng Anh là MFN) là gì ? Phân tích nguyên tắc tối huệ quốc ?

Nguyên tắc tối huệ quốc (viết tắt theo tiếng Anh là MFN) là gì ? Phân tích nguyên tắc tối huệ quốc ?
Tối huệ quốc là nguyên tắc pháp lý quan trọng nhất của WTO. Tầm quan trọng đặc biệt của MFN được thể hiện ngay tại Điều I của Hiệp định CATT (mặc dù bản thân thuật ngữ "tối huệ quốc"không được sử dụng trong điều này). Bài viết phân tích các vấn đề pháp lý liên quan, cụ thể:

Quy chế tối huệ quốc là gì ? Tìm hiểu các nội dung về quy chế tối huệ quốc

Quy chế tối huệ quốc là gì ? Tìm hiểu các nội dung về quy chế tối huệ quốc
Quy chế tối huệ quốc là quy chế pháp lí cơ bản của tư pháp quốc tế, theo đó người nước ngoài (thể nhân nước ngoài) ở nước sở tại được hưởng chế độ pháp lí mà nước sở tại dành cho những người nước ngoài (thể nhân nước ngoài) của bất kì một nước thứ ba nào đang được hưởng hoặc sẽ được hưởng trong tương lai

Phân tích những ngoại lệ của nguyên tắc đối xử tối huệ quốc theo quy định của GATT/WTO

Phân tích những ngoại lệ của nguyên tắc đối xử tối huệ quốc theo quy định của GATT/WTO
Một trong những nguyên tắc cơ bản, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong TMQT phải kể đến là nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (MFN). Mặc dù để thực hiện mục tiêu mở rộng tự do hóa thương mại nhưng GATT/WTO vẫn công nhận môt số ngoại lệ nhất định. Luật Minh Khuê sẽ làm rõ trong bài viết dưới đây:

Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (Most Favoured Nation Treatment)

Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (Most Favoured Nation Treatment)
Tối huệ quốc (Most Favoured Nation, viết tắt là MFN) là một trong những quy chế pháp lý quan trọng trong thương mại quốc tế hiện đại. Quy chế này được coi là một trong những nguyên tắc nền tảng của hệ thống thương mại đa phương của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).