Luật sư tư vấn về chủ đề "tối huệ quốc"

tối huệ quốc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tối huệ quốc.

Nguyên tắc tối huệ quốc (viết tắt theo tiếng Anh là MFN)

Nguyên tắc tối huệ quốc (viết tắt theo tiếng Anh là MFN)
Tối huệ quốc là nguyên tắc pháp lý quan trọng nhất của WTO. Tầm quan trọng đặc biệt của MFN được thể hiện ngay tại Điều I của Hiệp định CATT (mặc dù bản thân thuật ngữ "tối huệ quốc"không được sử dụng trong điều này).