Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tội phạm có tổ chức"

tội phạm có tổ chức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tội phạm có tổ chức.

Phân tích các căn cứ để xác định tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được coi là tội phạm? Trong những căn cứ đó có căn cứ nào là quan trọng nhất không? Vì sao?

Phân tích các căn cứ để xác định tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được coi là tội phạm? Trong những căn cứ đó có căn cứ nào là quan trọng nhất không? Vì sao?
Tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội đã được nhà làm luật xác định làm căn cứ phân loại tội phạm và xác định khung hình phạt cho tội phạm. Bài viết sau đây sẽ đề cập đến việc phân tích các căn cứ để xác định tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được coi là tội phạm, trong đó có căn cứ nào là quan trọng nhất hay không?

Phạm tội có tổ chức là gì? Tội phạm có tổ chức theo luật hình sự?

Phạm tội có tổ chức là gì? Tội phạm có tổ chức theo luật hình sự?
Khái niệm về phạm tội có tổ chức ? Phân tích quy định của pháp luật Việt Nam về tội phạm có tổ chức ? Cho ví dụ về tội phạm có tổ chức ? ... và một số khía cạnh pháp lý khác liên quan đến những quy định của tội phạm và phạm tội có tổ chức sẽ được luật sư phân tích, giải đáp cụ thể:

Thẩm quyền tài phán đối với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia là gì?

Thẩm quyền tài phán đối với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia là gì?
Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia là loại tội phạm nằm trong phạm vi điều chỉnh của định chế tội phạm có tính chất quốc tế. Nguyên tắc tài phán đối với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia là hoặc xét xử hoạc dẫn độ. Cùng tìm hiểu thẩm quyền tài phán tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong bài viết:
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng