Luật sư tư vấn về chủ đề "tội phạm có tổ chức"

tội phạm có tổ chức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tội phạm có tổ chức.

Phân tích các căn cứ để xác định tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được coi là tội phạm? Trong những căn cứ đó có căn cứ nào là quan trọng nhất không? Vì sao?

Phân tích các căn cứ để xác định tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được coi là tội phạm? Trong những căn cứ đó có căn cứ nào là quan trọng nhất không? Vì sao?
Tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội đã được nhà làm luật xác định làm căn cứ phân loại tội phạm và xác định khung hình phạt cho tội phạm. Bài viết sau đây sẽ đề cập đến việc phân tích các căn cứ để xác định tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được coi là tội phạm, trong đó có căn cứ nào là quan trọng nhất hay không?

Thẩm quyền tài phán đối với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia là gì?

Thẩm quyền tài phán đối với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia là gì?
Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia là loại tội phạm nằm trong phạm vi điều chỉnh của định chế tội phạm có tính chất quốc tế. Nguyên tắc tài phán đối với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia là hoặc xét xử hoạc dẫn độ. Cùng tìm hiểu thẩm quyền tài phán tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong bài viết:

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là gì? Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa đối với tội phạm có tổ chức về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là gì? Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa đối với tội phạm có tổ chức về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế trong điều kiện công tác quản lý nhà nước có nhiều hạn chế, pháp luật còn nhiều khe hở tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Bài viết trình bày một số thủ đoạn mới trong lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nêu hướng phòng ngừa.