Luật sư tư vấn về chủ đề "tội trốn thuế"

tội trốn thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tội trốn thuế.

Tội trốn thuế theo quy định mới nhất của luật hình sự

Tội trốn thuế theo quy định mới nhất của luật hình sự
Trốn thuế được hiểu là việc thực hiện các hành vi mà pháp luật không cho phép để giảm số thuế phải nộp và tăng số thuế được hoàn. Trốn thuế được xem như một tội danh được quy định trong bộ luật hình sự hiện nay. Vậy, Quy định về tội trốn thuế được quy định như thế nào ? Luật Minh Khuê giải đáp cụ thể: