Luật sư tư vấn về chủ đề "trái phiếu chính phủ"

trái phiếu chính phủ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trái phiếu chính phủ.

Trái phiếu chính phủ là gì? Quy định về trái phiếu chính phủ

Trái phiếu chính phủ là gì? Quy định về trái phiếu chính phủ
Trái phiếu chính phủ là trái phiếu do Chính phủ phát hành. Phát hành trái phiếu Chính phủ là phương thức để nhà nước vay vốn (tín dụng nhà nước). Do đó, trái phiếu ghi nhận nghĩa vụ trả nợ của Nhà nước và quyền lợi của người sở hữu trái phiếu.

Mục đích Chính phủ phát hành trái phiếu là để làm gì?

Mục đích Chính phủ phát hành trái phiếu là để làm gì?
Trái phiếu Chính phủ là loại trái phiếu do Chính phủ phát hành, có thời hạn, có mệnh giá và lãi suất. Chính vì tính an toàn và ổn định nên những năm gần đây, trái phiếu do Chính phủ phát hành được đánh giá là một kênh đầu tư khá hấp dẫn đối với các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đầu tư. Vậy mục đích để Chính phủ phát hành trái phiếu là gì?