Luật sư tư vấn về chủ đề "trái phiếu chính phủ"

trái phiếu chính phủ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trái phiếu chính phủ.

Điều kiện đăng ký là nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ

Điều kiện đăng ký là nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ
Điều kiện để trở thành nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ là gì? Nhà tạo lập thị trường công cụ nợ Chính phủ có quyền và nghĩa vụ gì? Thủ tục, hồ sơ đăng ký là nhà tạo lập thị trường được quy định như thế nào? Tìm lời giải đáp trong bài chia sẻ dưới đây của Luật Minh Khuê.

Hợp đồng ủy quyền cho vay lại vốn vay ODA theo phương thức cơ quan cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng

Hợp đồng ủy quyền cho vay lại vốn vay ODA theo phương thức cơ quan cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng
cơ quan cho vay lại vốn vay ODA gồm cơ quan cho vay lại trực tiếp và cơ quan được ủy quyền cho vay lại. Trong đó, cơ quan được ủy quyền cho vay lại được chia thành hai trường hợp: cơ quan được ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng và cơ quan được ủy quyền cho vay lại chịu rủi ro tín dụng.

Trái phiếu (BOND) là gì ? Các trái phiếu thường gặp

Trái phiếu (BOND) là gì ? Các trái phiếu thường gặp
Trái phiếu là một khái niệm thường được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng hay chứng khoán. Vậy, khái niệm trái phiếu được hiểu như thế nào ? Phân tích những quy định và các loại trái phiếu thường gặp hiện nay sẽ được bài viết dưới đây làm sáng tỏ:

Trái phiếu chính phủ là gì ? Quy định về trái phiếu chính phủ

Trái phiếu chính phủ là gì ? Quy định về trái phiếu chính phủ
Trái phiếu chính phủ là trái phiếu do Chính phủ phát hành. Phát hành trái phiếu Chính phủ là phương thức để nhà nước vay vốn (tín dụng nhà nước). Do đó, trái phiếu ghi nhận nghĩa vụ trả nợ của Nhà nước và quyền lợi của người sở hữu trái phiếu.

Phát hành trái phiếu là gì ? Khái niệm về phát hành trái phiếu

Phát hành trái phiếu là gì ? Khái niệm về phát hành trái phiếu
Trái phiếu là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của người phát hành (người vay tiền) phải trả cho người năm giữ chứng khoán (người cho vay) một khoản tiền xác định, thường là trong những khoảng thời gian cụ thể, và phải hoàn trả khoản cho vay ban đầu khi nó đáo hạn

Mẫu Giấy quyết định phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm (Mẫu số 3)

Mẫu Giấy quyết định phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm (Mẫu số 3)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy quyết định về viêc phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ

Mẫu Giấy báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án ( Mẫu số 2)

Mẫu Giấy báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án ( Mẫu số 2)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ

Mẫu Giấy báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án ( Mẫu số 1)

Mẫu Giấy báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án ( Mẫu số 1)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ

Mẫu Giấy quyết định phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm (Mẫu số 2)

 Mẫu Giấy quyết định phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm (Mẫu số 2)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy quyết định về viêc phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ

Mẫu Giấy quyết định Phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm (Mẫu số 1)

Mẫu Giấy quyết định Phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm (Mẫu số 1)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy quyết định về việc Phê duyệt dự toán dự toán thu, chi quản lý dự án năm ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ