Luật sư tư vấn về chủ đề "tranh chấp thương mại"

tranh chấp thương mại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tranh chấp thương mại.

Những lưu ý về việc giải quyết tranh chấp trong ngoại thương bằng Toà án

Những lưu ý về việc giải quyết tranh chấp trong ngoại thương bằng Toà án
Tòa án là cơ quan tư pháp của một nước được thành lập để xét xử các tranh chấp phát sinh giữa các thương nhân của nước đó. Song, Tòa án cũng có thể xét xử tranh chấp phát sinh trong ngoại thương. Giải quyết tranh chấp trong ngoại thương bằng Toà án là một trong những phương thức hiệu quả nhất.

Những điểm giống nhau cơ bản trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng Tòa án và Trọng tài thương mại

Những điểm giống nhau cơ bản trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng Tòa án và Trọng tài thương mại
Việc giải quyết các tranh chấp trong ngoại thương còn được tiến hành bằng cách kiện ra Toà án hoặc Trọng tài thương mại. Cùng là phương thức giải quyết mang tính tài phán, giải quyết tranh chấp bằng việc khởi kiện ra Tòa án hoặc Trọng tài vừa có những điểm chung vừa có những điểm khác nhau.

Trình tự hòa giải trong tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Trình tự hòa giải trong tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp giữa các bên đương sự thông qua người thứ ba gọi là người hòa giải hoặc hòa giải viên. Hòa giải viên đóng vai trò là người trung gian, vì vậy trong thực tế thường có sự hoà đồng hòa giải và trung gian. Vậy, trình tự hòa giải được tiến hành ra sao?

Khái niệm khiếu nại trong tranh chấp hợp đồng thương mại

Khái niệm khiếu nại trong tranh chấp hợp đồng thương mại
Khiếu nại trong việc giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế là Yêu cầu về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bên bị thiệt hại đối với bên gây thiệt hại trong thương mại quốc tế. Vậy, khiếu nại trong hợp đồng thương mại cần chú ý những vấn đề gì?

Phương thức hòa giải thương mại trong giải quyết tranh chấp thương mại

Phương thức hòa giải thương mại trong giải quyết tranh chấp thương mại
Hòa giải thương mại là phương thức có nhiều ưu điểm trong các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại. Tuy nhiên, phương thức này hiện vẫn chưa được sử dụng rộng rãi vì phần lớn cá nhân, tổ chức chưa hiểu hết những quy định của pháp luật, những điểm lợi từ hòa giải thương mại mang lại.

Trình tự giải quyết tranh chấp thương mại thông qua Tòa án

Trình tự giải quyết tranh chấp thương mại thông qua Tòa án
Bài viết nhằm giúp người học nắm được các hình thức giải quyết tranh chấp thương mại thông qua Tòa án để có thể tham vấn cho các tổ chức kinh tế hoặc tự bảo vệ các lợi ích kinh tế của mình trong hoạt động nghề nghiệp của chính mình:

Vụ việc tranh chấp trong hợp đồng phân phối hàng hoá quốc tế.

Vụ việc tranh chấp trong hợp đồng phân phối hàng hoá quốc tế.
Phân phối là một tiến trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến tay người tiêu dùng hoặc người sử dụng cuối cùng thông qua các phối thức phân phối trung gian. Trong thương mại quốc tế, các tranh chấp liên quan đến hợp đồng phân phối cũng có thể được đưa ra trọng tài thương mại. Vụ việc sau đây là ví dụ.

Áp dụng quy định về nghĩa vụ hạn chế tổn thất trong giải quyết tranh chấp thương mại của trọng tài thương mại quốc tế.

Áp dụng quy định về nghĩa vụ hạn chế tổn thất trong giải quyết tranh chấp thương mại của trọng tài thương mại quốc tế.
Thưa luật sư, công ty chúng tôi có một lô hàng thực phẩm xuất khẩu ra nước ngoài. Do dịch Covid-19 nên lô hàng này bị chậm. Mặc dù công ty đã cố gắng hạn chế tổn thất nhưng vẫn có những thiệt hại nhất định đối với bên nhập khẩu. Vậy, chúng tôi phải chứng mình nghĩa vụ hạn chế tổn thất như thế nào?

Phán quyết của trọng tài thương mại đối với tranh chấp trong hợp đồng bảo hiểm thanh toán tiền vay.

Phán quyết của trọng tài thương mại đối với tranh chấp trong hợp đồng bảo hiểm thanh toán tiền vay.
Thưa luật sư, công ty tôi có ký hợp đồng bảo hiểm tín dụng thương mại với một ngân hàng. Đây là loại hợp đồng phòng ngừa rủi ro của công ty về dự án xây dựng. Vậy nếu trong hoàn cảnh xảy ra tranh chấp với ngân hàng đó thì chúng tôi có quyền khởi kiện ra trọng tài thương mại không?
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook