Luật sư tư vấn về chủ đề "trung tâm trọng tài thương mại"

trung tâm trọng tài thương mại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trung tâm trọng tài thương mại.

Hiệu lực của thoả thuận trọng tài có liên quan đến hiệu lực của hợp đồng trong thương mại quốc tế hay không?

Hiệu lực của thoả thuận trọng tài có liên quan đến hiệu lực của hợp đồng trong thương mại quốc tế hay không?
Để đề phòng tranh chấp giữa các bên trong hợp đồng thương mại quốc tế xảy ra. Họ thường sử dụng thảo thuận trọng tài thương mại quốc tế. Khi đó, trọng tài thương mại sẽ có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Vậy nếu hợp đồng đó vô hiệu thì trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết nữa hay không?

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại ?

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi đã thỏa thuận tranh chấp sẽ được giải quyết bằng hình thức trọng tài thương mại. Vậy, khi xảy ra tranh chấp thì thủ tục thực hiện sẽ như thế nào ạ ? Rất mong nhận được luật sư tư vấn cụ thể được không ạ. Cảm ơn! (Trần Lượng, Tỉnh Quảng Ninh).

Thủ tục áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời theo luật trọng tài thương mại

Thủ tục áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời theo luật trọng tài thương mại
Để để bảo vệ bằng chứng hoặc để bảo đảm việc thi hành quyết định trọng tài, nếu quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm hại hoặc có nguy cơ trực tiếp bị xâm hại thì các bên tranh chấp có quyền yêu cầu hội đồng trọng tài, tòa án áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Thủ tục huỷ quyết định trọng tài thương mại theo quy định mới

Thủ tục huỷ quyết định trọng tài thương mại theo quy định mới
Quyết định trọng tài sẽ bị hủy khi nào ? Yêu cầu hủy quyết định trọng tài thực hiện như thế nào ? Cách thức xem xét đơn yêu cầu hủy quyết định của trọng tài và một số vướng mắc khác liên quan đến trọng tài thương mại sẽ được bài viết phân tích, giải đáp: