Luat Minh Khue

trọng tài thương mại

trọng tài thương mại - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về trọng tài thương mại

Vai trò của tòa án trong tố tụng trọng tài thương mại

Vai trò của tòa án trong tố tụng <strong>trọng</strong> <strong>tài</strong> <strong>thương</strong> <strong>mại</strong>
Trong nền kinh tế thị trường, các tranh chấp về kinh doanh đang diễn ra với chiều hướng gia tăng, nội dung tranh chấp phức tạp, mức độ tranh chấp gay gắt đòi hỏi phải được giải quyết kịp thời, nhằm bảo vệ quyền lợi cho các đương sự;

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài thương mại ?

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của <strong>trọng</strong> <strong>tài</strong> <strong>thương</strong> <strong>mại</strong> ?
Kính chào Luật sư. Mong Luật sư tư vấn giúp trường hợp sau: A chuyển nhượng cổ phần của mình cho B (B không phải là cổ đông trong công ty). Do việc chuyển nhượng này nằm trong thời hạn 3 năm (thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phẩn) và người nhận chuyển nhượng không phải là cổ đông sáng lập và cũng không có sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông nên việc chuyển nhượng cổ phần này không đúng theo quy định của pháp luật.