Luat Minh Khue

trọng tài thương mại

trọng tài thương mại - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về trọng tài thương mại

Vai trò của tòa án trong tố tụng trọng tài thương mại

Vai trò của tòa án trong tố tụng <strong>trọng</strong> <strong>tài</strong> <strong>thương</strong> <strong>mại</strong>
Trong nền kinh tế thị trường, các tranh chấp về kinh doanh đang diễn ra với chiều hướng gia tăng, nội dung tranh chấp phức tạp, mức độ tranh chấp gay gắt đòi hỏi phải được giải quyết kịp thời, nhằm bảo vệ quyền lợi cho các đương sự;