tương trợ tư pháp

Bài tư vấn về chủ đề tương trợ tư pháp

Thực trạng và nhu cầu ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp của Việt Nam

Thực trạng và nhu cầu ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp của Việt Nam
Tương trợ tư pháp quốc tế (TTTP) là một biểu hiện của nguyên tắc về nghĩa vụ hợp tác giữa các quốc gia - một trong các nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế hiện đại. Các Hiệp định tương trợ tư pháp mà CHXHCN Việt Nam ký kết hoặc gia nhập là văn bản pháp lý quốc tế thể hiện quy luật phát triển trên.

Hệ thống pháp luật về tương trợ tư pháp ở Trung Quốc

Hệ thống pháp luật về tương trợ tư pháp ở Trung Quốc
Những năm gần đây, Chính phủ Trung Quốc cũng có những động thái mạnh tay để giảm số lượng các vụ án về tham nhũng và khủng bố, những thành quả này của Chính phủ Trung Quốc có sự đóng góp không nhỏ của sự hợp tác về tương trợ tư pháp giữa Chính phủ Trung Quốc và nước ngoài.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng