Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tương trợ tư pháp"

tương trợ tư pháp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tương trợ tư pháp.

Phân tích khái niệm tiếp cận pháp luật ?

Phân tích khái niệm tiếp cận pháp luật ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi : Tiếp cận pháp luật là gì? Cơ sở pháp lý nào? Thực trạng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở như thế nào? Những vướng mắc, rào cản và nguyên nhân? Có cơ chế đánh giá trong lĩnh vực này hay không?

Thực trạng và nhu cầu ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp của Việt Nam

Thực trạng và nhu cầu ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp của Việt Nam
Tương trợ tư pháp quốc tế (TTTP) là một biểu hiện của nguyên tắc về nghĩa vụ hợp tác giữa các quốc gia - một trong các nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế hiện đại. Các Hiệp định tương trợ tư pháp mà CHXHCN Việt Nam ký kết hoặc gia nhập là văn bản pháp lý quốc tế thể hiện quy luật phát triển trên.