Văn bản luật thuế giá trị gia tăng

Chuyên mục: "Văn bản luật thuế giá trị gia tăng" tập hợp tất cả các văn bản pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.

Bài tư vấn về chủ đề Văn bản luật thuế giá trị gia tăng

Luật thuế giá trị gia tăng và thực tiễn thi hành nhìn từ các hành vi vi phạm

Luật thuế giá trị gia tăng và thực tiễn thi hành nhìn từ các hành vi vi phạm
Đối với bất kỳ một quốc gia nào thì thuế cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng và chiếm phần lớn trong tổng thu ngân sách Nhà nước. Việc thực thi một số chính sách thuế có hiệu quả sẽ đảm bảo ổn định cho nguồn thu này và trong cấu trúc các khoản thu về thuế thì thuế GTGT đóng một vai trò quan trọng.

Luật thuế giá trị gia tăng là gì ? Phân tích các đặc điểm luật thuế giá trị gia tăng

Luật thuế giá trị gia tăng là gì ? Phân tích các đặc điểm luật thuế giá trị gia tăng
Luật thuế giá trị gia tăng là đạo luật quy định chế độ thu thuế đối với tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế sản xuất, kinh doanh có doanh thu. Vậy, thuế giá trị gia tăng là gì ? Đặc điểm của thuế giá trị gia tăng ? và một số vấn đề khác liên quan sẽ được bài viết phân tích cụ thể:

Căn cứ phát sinh quan hệ pháp luật thuế giá trị gia tăng ?

Căn cứ phát sinh quan hệ pháp luật thuế giá trị gia tăng ?
Quan hệ pháp luật thuế giá trị gia tăng chỉ thực tế phát sinh khi có các điều kiện: Có đủ căn cứ pháp lí điều chỉnh quan hệ pháp luật thuế giá trị gia tăng và Có sự kiện pháp lí. Bài viết phân tích và làm sáng tỏ vấn đề này:

Thực hiện ký kết hợp đồng không có ai làm chứng và không có dấu có vi phạm luật thuế giá trị gia tăng không ?

Thực hiện ký kết hợp đồng không có ai làm chứng và không có dấu có vi phạm luật thuế giá trị gia tăng không ?
Thưa luật sư, Tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, lập dự toán và thi công nhà ở dân dụng trong quá trình hoạt động: Tôi thực hiện các ký kết hợp đồng với người dân-chủ nhà: - Ký hợp đồng tư vấn, thiết kế, lập dự toán - ký hợp đồng thi công+cung ứng vật liệu Hợp đồng ký kết giữa tôi và người dân-chủ nhà.

Tư vấn về luật thuế giá trị gia tăng (VAT) ?

Tư vấn về luật thuế giá trị gia tăng (VAT) ?
Kính chào Luật Sư, Công ty tôi là công ty TNHH MTV chuyên ngành may mặc, thành lập vào tháng 9/2015 có phát sinh hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Nước ngoài (Hong kong). Vì lĩnh vực này không được xem là dịch vụ xuất khẩu theo công văn trả lời của Chi cục thuế. Nên không được áp dụng thuế suất VAT 0%.

Đề cương giới thiệu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng năm 2003

Đề cương giới thiệu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng năm 2003
Ngày 29/11/2005, Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng và ngày 09/12/2005, Chủ tịch nước đã ký lệnh số 25/2005/L/CTN công bố Luật.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng