Vi phạm bảo vệ môi trường

Bài tư vấn về chủ đề Vi phạm bảo vệ môi trường

Hành vi vi phạm bảo vệ môi trường nước theo pháp luật hiện hành

Hành vi vi phạm bảo vệ môi trường nước theo pháp luật hiện hành
Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường nước đang ngày càng đáng báo động. Chúng ta cần chung tay giảm thiểu các tác nhân ảnh hưởng đến môi trường nói chung và môi trường nước nói riêng. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp bạn đọc về trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm.

Thi công tạo nên tiếng ồn lớn có là hành vi vi phạm hoạt động bảo vệ môi trường?

Thi công tạo nên tiếng ồn lớn có là hành vi vi phạm hoạt động bảo vệ môi trường?
Theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường hiện hành, hành vi gây tiếng ồn, độ rung vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường là một trong những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường. Vậy, thi công tạo nên tiếng ồn lớn có là hành vi vi phạm hoạt động bảo vệ môi trường không?

Hành vi vi phạm bảo vệ môi trường không khí theo pháp luật hiện hành

Hành vi vi phạm bảo vệ môi trường không khí theo pháp luật hiện hành
Chất lượng không khí ngày càng ô nhiễm do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con người. Pháp luật Việt Nam đã quy định những quy định để xử lý những hành vi vi phạm bảo vệ môi trường không khí để bảo vệ môi trường sống.

Mức phạt hành chính hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Mức phạt hành chính hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Mức phạt hành chính hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc triển khai xây dựng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà không có kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường như thế nào?

Mức phạt hành chính hành vi Hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường

Mức phạt hành chính hành vi Hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường
Quy định về kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường, kiểm toán trong lĩnh vực môi trường. Mức phạt hành chính hành vi Hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường như thế nào?
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng