Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Hành chính của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Hành chính trực tuyến, gọi:   1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

 Quyết định Số: 204/QĐ-TTg  Ngày 1 tháng 2 năm 2016 Chính phủ  phê duyệt chính sách xã hội đặc biệt khó khăn , xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016.

Thông tư liên tịch Số: 08/2011/TTLT-BNV-BTC  Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 116/2010/nđ-cp ngày 24 tháng 12 năm 2010 của chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010

2. Luật sư tư vấn:

Vấn đề của bạn chúng tôi có những tư vấn như sau:

Ngày 1 tháng 2 năm 2016 Chính phủ ra quyết định Số: 204/QĐ-TTg phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016 quy định:

“Điều 1. Phê duyệt danh sách 2.275 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó:
- Ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư: 2.240 xã của 44 tỉnh;
- Ngân sách địa phương đầu tư: 35 xã của 04 tỉnh/thành phố: Quảng Ninh, Hà Nội, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu.”

Như vậy, xã Sào Báy huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình mà bạn đang công tác là một trong 2.240 xã của 44 tỉnh được ngận sách trung ương hỗ trợ trong diện đầu tư của Chương trình 135 năm giai đoạn 2016 - 2020 . Chứ không xác định xã Sào Báy là xã khó khăn khu vực 3 nhưng vùng 2.

Vấn đề chế độ chính sách khu vực khó khăn:

Thông tư liên tịch Số: 08/2011/TTLT-BNV-BTC  Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 116/2010/nđ-cp ngày 24 tháng 12 năm 2010 của chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:

“Điều 1. Hướng dẫn về xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo và các thôn đặc biệt khó khăn quy định tại Điểm b và Điểm c, khoản 2 Điều 1 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP:

1. Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP:

Trong thời gian Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành Quy chế mới thay thế các Quyết định phê duyệt danh mục các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2006 - 2010 thì danh mục các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc phạm vi áp dụng các chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP được tiếp tục thực hiện theo các văn bản sau:

b) Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II);”

Như vậy từ căn cứ pháp lý nêu trên thì Xã Sào Báy huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình vẫn thuộc trường hợp tiếp tục được hưởng chế độ chính sách khu vực khó khăn mà chính phủ đã quy định.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Em muốn hỏi các anh chị về chế độ chính sách đối với giáo viên ạ. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số:  1900.6162  để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành chính - Công ty luật Minh Khuê