Luật sư tư vấn về chủ đề "Vướng mắc luật"

Vướng mắc luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Vướng mắc luật.

Vật chứng là gì? Những vướng mắc trong bảo quản vật chứng

Vật chứng là gì? Những vướng mắc trong bảo quản vật chứng
Bảo quản vật chứng có ý nghĩa duy trì tình trạng nguyên vẹn của vật chứng cũng như đảm bảo giá trị chứng minh, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ án. Qua thực tiễn áp dụng, một số quy định về bảo quản vật chứng trong tố tụng hình sự đã bộc lộ những bất cập cần liên ngành hướng dẫn.

Ngân hàng Việt Nam và những vướng mắc về thể chế pháp lý

Ngân hàng Việt Nam và những vướng mắc về thể chế pháp lý
Sau hai năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới ( WTO), các ngành, các lĩnh vực trong nền kinh tế nước ta đều có những thay đổi. Ngân hàng Việt Nam cũng có những thay đổi về quản lý, về điều hành chính sách tiền tệ. Song, Ngân hàng Việt Nam vẫn đang ở tình thế "gà mắc tóc" trong tiến trình hội nhập. Nguyên nhân cơ bản của tình trạng đó là những vướng mắc lớn về thể chế pháp lý đã tồn tại từ lâu nhưng vẫn chưa được tháo gỡ.