Luật sư tư vấn về chủ đề "xây dựng văn hóa"

xây dựng văn hóa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xây dựng văn hóa.

Hướng tới xây dựng một nền văn hóa sở hữu trí tuệ?

Hướng tới xây dựng một nền văn hóa sở hữu trí tuệ?
Để xây dựng một nền văn hóa sở hữu trí tuệ thì trước hết các nhà nước, cơ quan, tổ chức quản lý về vấn đề sở hữu trí tuệ cần có những biện pháp giáo dục, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ, để người dân có thể hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của quyền này mà thực thi đúng pháp luật.

Quy định pháp luật về di sản văn hóa liên quan trực tiếp đến môi trường ?

Quy định pháp luật về di sản văn hóa liên quan trực tiếp đến môi trường ?
Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hoá nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Vậy, vấn đề di sản văn hóa tác động đến môi trường được quy định thế nào ? Bài viết phân tích thêm:

Văn hóa pháp lý là gì ? Các yếu tố cấu thành văn hoá pháp lí ?

Văn hóa pháp lý là gì ? Các yếu tố cấu thành văn hoá pháp lí ?
Văn hóa pháp lý là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mang tính pháp lí không có sẵn trong thiên nhiên mà do nhà nước và nhân dân tạo ra. Bài viết phân tích khái niệm, cách hiểu đúng về văn hóa pháp lý, mối quan hệ văn hóa pháp lý & ý thức pháp luật, các yếu tố cấu thành văn hóa pháp lí:

Nghị định số 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/10/2018 sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Nghị định số 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/10/2018 sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
Nghị định số 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/10/2018 sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành

Mẫu đơn xin từ chức mới nhất và hướng dẫn cách viết đơn từ chức, thủ tục xin từ chức theo quy định của pháp luật

Mẫu đơn xin từ chức mới nhất và hướng dẫn cách viết đơn từ chức, thủ tục xin từ chức theo quy định của pháp luật
Từ chức là một trong những khái niệm thể hiện văn hóa chính trị cao của người có chức vụ quyền hạn khi họ thấy rằng việc đảm nhiệm chức vụ của cá nhân mình có nhiều sai sót, thiếu sót, khuyết điểm cá nhân ... việc giữ chức vụ đó có thể gây ra những tổn hại, gây thiệt hại hoặc phương tổn đến lợi ích của quốc gia, của tổ chức nơi mình đang đảm nhiệm chức vụ:

Điều kiện để mở trung tâm bồi dưỡng văn hóa - luyện thi đại học ?

Điều kiện để mở trung tâm bồi dưỡng văn hóa - luyện thi đại học ?
Xin chào Luật Minh Khuê. Hiện nay nhóm chúng tôi đang tìm hiểu một số thông tin để xúc tiến mở một trung tâm bồi dưỡng văn hóa - luyện thi đại học. Nhóm chúng tôi có 4 người, 2 người là cử nhân sư phạm vật lý và đã tốt nghiệp thạc sĩ, 1 người tốt nghiệp cử nhân sư phạm vật lý, 1 người tốt nghiệp cử nhân sư phạm toán.