1. Kiểu dáng công nghiệp là gì ?

Mỗi sản phẩm đều có hình dáng bên ngoài nhất định. Trong đó, có nhiều loại sản phẩm có hình dáng thể hiện vô cùng độc đáo, mang tính duy nhất không phải ai cũng có thể sáng tạo ra. Vì vậy, nhiều cá nhân, tổ chức đã thực hiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho hình dáng bên ngoài sản phẩm của mình. Kiểu dáng công nghiệp theo quy định tại khoản 13 điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc là sự kết hợp của các yếu tố trên với nhau.

Kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm sẽ được đăng ký bởi người trực tiếp sáng tạo ra, cụ thể là người bỏ công sức, trí tuệ và chi phí để hoàn thành sản phẩm. Ngoài ra, những cá nhân, tổ chức là người đầu tư về kinh phí, tạo điều kiện về môi trường sáng tạo cho tác giả cũng có thể nộp hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Trong trường hợp này, tác giả là người được thuê sáng tạo hoặc được giao việc sáng tạo dựa trên những thỏa thuận với chủ sở hữu. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân, tổ chức cùng kết hợp với nhau để sáng tạo ra một kiểu dáng công nghiệp, thì các cá nhân, tổ chức đều có quyền đăng ký cho kiểu dáng công nghiệp đó. 

Những cá nhân, tổ chức có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp đều có quyền được phép chuyển giao quyền  đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác nhưng phải được thể hiện bằng văn bản (Hợp đồng chuyển giao) để được chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ liên quan tới kiểu dáng công nghiệp đó. Kể cả trong trường hợp, kiểu dáng công nghiệp chưa được thực hiện đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, việc chuyển giao vẫn cần được lập thành văn bản.

 

2. Lưu ý khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Kiểu dáng công nghiệp cần đáp ứng tính mới. Có nghĩa là, kiểu dáng công nghiệp nộp đơn đăng ký cần hoàn toàn khác biệt với các kiểu dáng công nghiệp đã được công bố cả trong và ngoài nước về mặt hình thức, cách thức sử dụng,...Hình dáng của kiểu dáng công nghiệp phải không được trùng lặp với những sản phẩm đã nộp đơn đăng ký hoặc đã được công bố ra bên ngoài. 

Bên cạnh đó, kiểu dáng công nghiệp cũng cần đảm bảo về tính sáng tạo. Kiểu dáng công nghiệp nộp đơn đăng ký phải chưa được bộc lộ công khai dưới bất kỳ hình thức nào kể cả trong và ngoài nước. Khi so sánh những kiểu dáng công nghiệp đã nộp đơn đăng ký hoặc đã được bộc lộ công khai thì cần có sự khác biệt rõ rệt về hình dáng bên ngoài, công dung và việc mô tả bằng văn bản. 

Cuối cùng, kiểu dáng công nghiệp nộp đơn đăng ký cần đáp ứng được tính áp dụng công nghiệp. Kiểu dáng công nghiệp được coi là có đủ khả năng áp dụng công nghiệp tức là sản phẩm này có thể được sản xuất hàng loạt với số lượng lớn bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp. Sản phẩm này sẽ được coi là sản phẩm mẫu để sản xuất những sản phẩm tiếp theo với số lượng lớn dựa theo mẫu kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký.

Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký cho nhiều kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc tương tự nhau thì văn bằng bảo hộ sẽ được cấp cho đơn đã hợp lệ có ngày nộp đơn sớm nhất hoặc có ngày ưu tiên sớm nhất và đáp ứng các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp. 

 

3. Tại sao cần đăng ký kiểu dáng công nghiệp ?

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm của mình sẽ tạo ra nhiều thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình kinh doanh, buôn bán sản phẩm. Khách hàng sẽ không bị nhầm lẫn sản phẩm có kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký với những sản phẩm khác chưa được nộp đơn đăng ký, nhận biết được đâu là sản phẩm chính hãng. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp còn ngăn chặn được hành vi làm giả, làm nhái, xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp.

Sản phẩm sau khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ hoàn toàn thuộc sở hữu của người nộp đơn đăng ký. Khi đó, không ai được tự ý sử dụng sản phẩm đã đăng ký kiểu dáng công nghiệp để buôn bán, sản xuất nếu chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu. Ngoài ra, không cá nhân, tổ chức nào có thể nộp đơn đăng ký cho sản phẩm có kiểu dáng công nghiệp tương tự hoặc trùng với kiểu dáng công nghiệp đã được đăng ký. 

 

4. Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp. 

Để triển khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm cần chuẩn bị những tài liệu sau:

- Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo mẫu số 03-KDCN

Trong tờ khai, cần kê khai đầy đủ thông tin của chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, phân loại kiểu dáng công nghiệp và đính kèm đầy đủ tài liệu cần thiết khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký. Việc phân loại kiểu dáng công nghiệp sẽ được dựa theo bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp (Theo thỏa ước Lacarno)

- Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp

Bản mô tả cần được thể hiện đầy đủ, chi tiết thông tin về kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm dự định đăng ký. Nếu bản mô tả quá sơ sài, không thể hiện được hết những thông tin chi tiết của sản phẩm kiểu dáng công nghiệp thì có thể bị từ chối và yêu cầu điều chỉnh, bổ sung. 

- Bộ ảnh kiểu dáng công nghiệp

Bộ ảnh sản phẩm đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần được thể hiện rõ nét, đồng nhất về màu sắc, kích thước. Ảnh chụp phải được chụp từ nhiều chiều để thể hiện được mọi chi tiết của sản phẩm. 

Về phí, lệ phí, các tổ chức cá nhân cần tiến hành nộp đầy đủ các khoản phí sau:

- Lệ phí nộp đơn: 75.000 VNĐ/01 đơn đăng ký

- Phí tra cứu thông tin phục vụ việc thẩm định: 480.000 VNĐ / 01 phương án của mỗi sản phẩm

- Phí thẩm định đơn : 700.000 VNĐ / 01 phương án của mỗi sản phẩm. 

- Phí công bố đơn : 120.000 VNĐ / 01 phương án

Trên đây là toàn bộ các khoản phí, lệ phí theo quy định của nhà nước. Ngoài ra, chưa bao gồm các chi phí nếu cá nhân, tổ chức ủy quyền cho đại diện sở hữu công nghiệp nộp hồ sơ đăng ký.