Thả nổi có can thiệp là tỷ giá ngoại hối bị ảnh hưởng nào đó bởi sự can thiệp thị trường từ cơ quan tiền tệ của quốc gia phát hành. Hầu hết các đồng tiền ở phương Tây bao gồm đồng franc của Pháp, lira của Ý và, với mức độ thấp hơn, đôla của Mỹ và yen Nhật, thuộc loại này. Ngược lại là thả nổi tự nhiên.