Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

I. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012

Nghị định 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

II. Nội dung tư vấn :

1. Những loại hợp đồng lao động

Căn cứ bộ luật lao động năm 2012, pháp luật quy định:

"Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2020

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác."

Chào luật sư, tôi có thắc mắc muốn hỏi luật sư như sau: - Ngày 01/03/2016 đến 31/05/2016 tôi có ký thỏa thuận đào tạo với bệnh viện tư A để đi học ở bệnh viện PSTW trong khi tôi chưa có bất kỳ loại hợp đồng nào với BV A kể cả hợp đồng học nghề, học việc. - Khi hết thời gian thỏa thuận đào tạo tôi ký tiếp với BV A hợp đồng HỌC VIỆC từ 01/06/2016 đến 30/11/2016 trong đó ghi rõ: vị trí công việc, thời gian HỌC NGHỀ, mức lương và chi phi bồi thường nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong thời gian này tôi phải làm việc như những người đã ký hợp đồng chính thức với BV đúng hơn là đi học. - Đến 10/11/2016 BV A có đưa và bảo tôi ký vào tờ PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG HỌC VIỆC với nội dung là sửa đổi thời gian học nghề từ 01/06/2016 đến 30/11/2016 thành từ 01/06/2016 đến 28/02/2017. Vậy tôi có thắc mắc: 1. Tên là hợp đồng học việc nhưng thời gian lại ghi là học nghề có được chấp nhận không? 2. Luật có quy đinh cụ thể thời gian học việc không? Trong trường hợp của tôi BV A tự ý sửa đổi kéo dài thời gian học việc có đúng luật không? 3. BV A có phải cam kết sẽ ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thử việc với tôi sau khi kết thúc hợp đồng học việc không? Vì theo tôi tìm hiểu trong Điều 24 Chương III luật lao động có ghi: "Trong trường hợp doanh nghiệp nhận người vào học nghề để sử dụng thì hợp đồng học nghề phải có cam kết về thời hạn làm việc cho doanh nghiệp và phải bảo đảm ký kết hợp đồng lao động sau khi học xong. " Mong giải đáp của luật sư.Tôi xin cảm ơn!

Theo quy định của pháp luật lao động hiện nay không có quy định về hợp đồng học việc mà được gọi là hợp đồng học nghề, tập nghề. Hợp đồng học nghề phải đảm bảo các nội dung sau đây:

"Điều 61. Học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động

>> Xem thêm:  Người lao động bị tạm giam có được coi là lý do để công ty chấm dứt hợp đồng lao động ?

1. Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí.

Người học nghề, tập nghề trong trường hợp này phải đủ 14 tuổi và phải có đủ sức khoẻ phù hợp với yêu cầu của nghề, trừ một số nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề. Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

2. Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách, thì được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thoả thuận.

3. Hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật này.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tạo điều kiện để người lao động tham gia đánh giá kỹ năng nghề để được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia."

Như vậy pháp luật chưa có quy định về thời gian của hợp đồng học nghề vì bản chất việc học nghề tại nơi làm việc là quá trình học hỏi cho phù hợp với nhu cầu việc làm của mình.

2. Bản chất của hợp đồng lao động

Theo luật lao động thì " Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động "

Xin được giải thích tại sao hợp đồng chuyên gia không được hiểu là hợp đồng lao động. Theo mẫu hợp đồng chuyên gia tại điều 4, khoản 4.1:Hai bên hiểu và thừa nhận rằng hợp đồng này không phải là một hợp đồng lao động. Quan hệ giữa hai bên không làm phát sinh các quan hệ về pháp luật lao động. Chân thành cảm ơn luật sư.

Hiện nay chưa có quy định cụ thể của pháp luật về khái niệm hợp đồng chuyên gia, nếu hợp đồng này đáp ứng đủ quy định của pháp luật về hợp đồng lao động như về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ thì được coi là hợp đồng lao động.

>> Xem thêm:  Gia đình có hoàn cảnh khó khăn có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?

Chào luật sư em có một số câu hỏi mong được tư vấn. Hợp đồng cá nhân( theo luật người việt nam đang làm việc ở nước ngoài 2006) có phải là hợp đồng lao động không? 2. Phân tích những điểm tương đồng và khác biệt giữa các khái niệm hợp đồng lao động, hợp đồng cá nhân được quy định trong BLLĐ 2012 và Luật NLĐVN ĐLVNN 2006. 3. So sánh hợp đồng lao động và hợp đồng dân sự. Chân thành cảm ơn luật sư.

Với nội dung yêu cầu mang tính chất phân tích và so sánh bản chất luật bạn có thể tham khảo các bài viết trên webside luật Minh Khuê

3. Phạt vi phạm khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải bồi thường như sau:

"Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

>> Xem thêm:  Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của Người lao động ?

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này."

Xin chào luật sư. Luật sư cho tôi hỏi công ty mic chuyển sang fox nếu tôi không muốn kí hợp đồng tiếp với fox nữa thì tôi có được bồi thường gì không ? Tôi đã kí hợp đồng không xác định thời hạn với Mic. Mong luật sư sớm trả lời cho tôi. Cám ơn luật sư.

Do bạn chưa nói rõ việc công ty mic chuyển sang fox là chỉ đổi tên bản chất vẫn là công ty cũ hay đây là 1 công ty mới hoàn toàn nên nội dung tư vấn chưa sâu. Bạn đối chiếu quy định của pháp luật trên về vấn đề này.

Xin chào Luật sư. Tôi có một vấn đề xin nhờ Luật sư tư vấn giúp. Đồng chí kế toán trưởng đang làm cho đơn vị tôi (đã ký HĐLD không xác định thời hạn), nhưng do đơn vị ít việc nên nay lại xin làm cho 1 công ty khác và chuyển đóng BHXH sang bên đó. Sếp tôi vẫn muốn giữ người đó, vậy bên đơn vị tôi phải làm gì để lương của người đó được hợp thức, không vi phạm pháp luật. Tôi xin chân thành cám ơn.

Bạn có đề cập Đồng chí kế toán trưởng đang làm cho đơn vị bạn (đã ký HĐLD không xác định thời hạn), nhưng do đơn vị ít việc nên nay lại xin làm cho 1 công ty khác và chuyển đóng BHXH sang bên đó, như vậy quan hệ lao động giữ bên bạn và bạn đó đã chấm dứt, phần tiền lương chi trả cho họ không được hợp thức.

Mọi thông tin chưa rõ vui lòng liên hệ trực tiếp qua tổng đài tư vấn pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Mọi vướng mắc xin vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Bồi thường chi phí đào tạo khi chấm dứt hợp đồng lao động được xác định như thế nào ?

>> Xem thêm:  Người lao động bị kết án tù giam thì công ty có quyền chấm dứt hợp đồng lao động không?