Em muốn hỏi là công ty làm như vậy có vi phạm luật không? Việc thứ 2: Ngày 10/3/2016, công ty trả tiền ngày phép năm cho em căn cứ mức lương hợp đồng là 5 triệu đồng chẵn nhưng chỉ trả 9 ngày còn 3 ngày phép còn lại công ty nói rằng trừ vào kỳ nghỉ tết 2/2016. Em nghĩ tiền phép năm của 2015 thì trả đủ 12 ngày phép, còn nghỉ tết rơi vào tháng tháng 2/2016 thì lấy phép năm của 2016 mà trừ mới đúng. Việc này cũng là quy định ngầm qua các năm của công ty chi trả cho nhân viên mà cũng không có bất cứ giấy tờ nào về việc này. Vậy công ty làm như thế có vi phạm luật không ? Việc thứ 3: Hiện tại công ty có nhiều anh em công nhân làm việc tại công ty bao bì giấy Tân Sài Gòn nhiều năm mới được đóng bảo hiểm xã hội, có người chưa được đóng vậy công ty có làm đúng luật hay không và liên hệ ở đâu để có thể giải quyết khiếu nại vì công ty không có tổ chức công đoàn.Chúc bạn ngày tốt lành. Chân thành cảm ơn luật sư.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau

 

Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11

Nghị đinh 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ : Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

>> Xem thêm:  Sử dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng bảo hiểm xã hội không, thử việc có cần giấy phép lao động?

Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 10/2012/QH13

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nội dung trả lời:

Trước hết là về vấn đề bảo hiểm xã hội:

Theo như thông tin mà bạn cung cấp thì bạn và giám đốc công ty chỉ nói miệng là 6 tháng mới ký hợp đồng, cũng có nghĩa bạn và giám đốc công ty vẫn chưa ký hợp đồng lao động. Có hợp đồng lao động mới phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa người sử dụng lao động và người lao động. Vì vậy, công ty cũng không có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho bạn khi mà bạn vẫn chưa phải là người lao động chính thức cho công ty họ. Vì thời gian bạn làm việc cho công ty là bắt đầu từ 15/06/2014 nên sẽ áp dụng Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, theo đó, căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 2 luật này, quy định người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm: "Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên". Như vậy, khi bạn và giám đốc công ty ký kết hợp đồng lao động thì công ty mới có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho bạn theo khoản 1  Điều 18 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006: "Người sử dụng lao động có các trách nhiệm sau đây:

a) Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 92 và hằng tháng trích từ tiền lư­ơng, tiền công của ng­ười lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 91 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội;

b) Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội của người lao động trong thời gian ngư­ời lao động làm việc;

c) Trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn làm việc;

d) Lập hồ sơ để ng­ười lao động được cấp sổ, đóng và hưởng bảo hiểm xã hội;

đ) Trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động;

e) Giới thiệu ngư­ời lao động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41, Điều 51 và điểm b khoản 1 Điều 55 của Luật này;

>> Xem thêm:  Cách đơn giản để biết Công ty có đóng Bảo Hiểm Y Tế cho bạn hay không ?

g) Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

h) Cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của ngư­ời lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu;

i) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật".

Như vậy, việc công ty bao bì giấy Tân Sài Gòn từ đến tháng 1/2015 công ty mới đóng bảo hiểm xã hội cho bạn là không đúng theo quy định của pháp luật. Việc công ty không ký hợp đồng với bạn trong 6 tháng là không đúng quy định của pháp luật. Thời gian thử việc cũng không quá 2 tháng. Hết thời gian thử việc công ty buộc phải ký hợp đồng với người lao động và nếu hợp đồng của bạn có thời hạn đủ 3 tháng trở lên thì bạn phải được đóng bảo hiểm ngay chứ không chờ phải chờ đến 1/2015.

Trường hợp công ty có nhiều anh em công nhân làm việc tại công ty bao bì giấy Tân Sài Gòn nhiều năm mới được đóng bảo hiểm xã hội, có người chưa được đóng được xác định là công ty đang không thực hiện đúng luật. Công nhân có quyền yêu cầu công ty ký hợp đồng lao động với mình để đảm bảo cho những quyền lợi chính đáng mà mình được hưởng. Khi đã ký kết hợp đồng lao động đầy đủ với công ty, thì việc công ty không đóng bảo hiểm cho công nhân là vi phạm pháp luật, không thực hiện đúng trách nhiệm của mình đối với người lao động. Trong trường hợp này, người lao động có quyền khiếu nại công ty theo Điều 130, Điều 131 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006, thẩm quyền, trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội theo khoản 2 Điều 131 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định chi tiết tại Điều 56 Nghị định 152/2006/NĐ-CP như sau:

1. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội:

a) Người sử dụng lao động, thủ trưởng tổ chức bảo hiểm xã hội các cấp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội của mình bị khiếu nại;

Trong trường hợp người sử dụng lao động có quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội bị khiếu nại không còn tồn tại thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện có trách nhiệm giải quyết.

b) Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội đối với quyết định giải quyết khiếu nại mà người sử dụng lao động, Thủ trưởng tổ chức bảo hiểm xã hội đã giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết và trong cùng thời gian đó người khiếu nại không khởi kiện tại toà án.

2. Trình tự, thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại lần đầu về bảo hiểm xã hội.

a) Khi phát hiện quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình, người khiếu nại gửi đơn đến người, tổ chức đã ban hành quyết định hoặc đã thực hiện hành vi đó;

b) Khi nhận được đơn khiếu nại lần đầu, người, tổ chức có quyết định hoặc hành vi bị khiếu nại phải xem xét thụ lý và giải quyết khiếu nại;

c) Thời hiệu khiếu nại, thủ tục khiếu nại và thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

3. Trình tự, thủ tục khiếu nại, giải quyết khiếu nại lần hai về bảo hiểm xã hội.

a) Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc khởi kiện tại Toà án;

b) Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì khởi kiện tại Toà án;

c) Thời hiệu khiếu nại, thủ tục khiếu nại và thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Thứ hai, về việc tiền nghỉ phép năm của người lao động:

Căn cứ theo Điều 111 và Điều 115 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về vấn đề nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết. Theo đó, người lao động sau đủ 12 tháng làm việc thì được nghỉ hằng năm hưởng nguyên lương theo thời gian như sau: 12 ngày làm việc đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường; 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm; và 16 ngày làm việc đối với người lao động làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại. Trong đó, người lao động được hưởng 10 ngày nghỉ có hưởng lương đầy đủ vào những ngày sau đây:

Tết dương lịch (01 tháng 1); 5 ngày Tết Nguyên đán (có thể lựa chọn 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch); Ngày Giỗ tổ Hùng vương Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 âm lịch); Ngày Chiến thắng (30 tháng 4 dương lịch); Ngày Quốc tế Lao động (ngày 01 tháng 5 dương lịch); Ngày Quốc khánh (ngày 02 tháng 9 dương lịch).

Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Lao động là công dân nước ngoài ngoài 10 ngày nghỉ lễ theo quy định trên còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

Như vậy, theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 thì người lao động được nghỉ 12 ngày làm việc và được hưởng nguyên lương, tức là bạn được nhận đủ số tiền lương trong 12 ngày nghỉ phép có lương theo quy định của pháp luật. Việc trả tiền nghỉ phép năm như thế nào trước hết cần phải theo quy định của điều lệ công ty. Nếu trong trường hợp công ty trả tiền phép năm cho người lao động tính trừ vào năm sau thì năm trước đó công ty cũng vẫn phải trả đủ 12 ngày nghỉ vì năm trước cũng trừ đi 3 ngày để tính vào năm sau thì năm sau sẽ có 9 ngày cộng với 3 ngày của năm trước sẽ vẫn là 12 ngày. Do vậy, công ty vẫn phải trả cho bạn đủ 12 ngày nghỉ phép năm.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email:Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua EmailTư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động.

>> Xem thêm:  Tiền lương tháng 13, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ có chịu thuế thu nhập cá nhân không ?