1. Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế ?

Thưa luật sư, tôi tham gia Bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, vừa qua 30/7/2016 bạn bị nhồi máu cơ tim chuyển viện đúng tuyến đặt 2 stent , tổng chi phí bạn phải trả là 68.432.000 đồng như vậy tôi được những quyền lợi gì từ bảo hiểm y tế ?
Xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty Luật Minh Khuê . Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Tại Khoản 15 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 có quy định như sau:

15. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:....

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

Tại Điều 4 Nghị định 105/2014/NĐ-CP có quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế có quy định như sau:

Điều 4. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 7 Điều 22 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và Điều 28 của Luật Bảo hiểm y tế và Khoản 4, Khoản 5 Điều 22 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:.........

đ) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

Theo thông tin bạn trình bày bạn tham gia Bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, vừa qua 30/7/2016 bạn bị nhồi máu cơ tim chuyển viện đúng tuyến đặt 2 stent , tổng chi phí bạn phải trả là 68.432.000 đồng. Căn cứ theo các quy định trên thì nếu bạn đáp ứng được các điều kiện sau thì bạn sẽ được được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể điều kiện như sau:

+ Có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám bệnh.

+ Chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Do vậy, nếu đáp ứng được các điều kiện trên thì bạn sẽ được được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Trân trọng cảm ơn./.

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp, đổi, gia hạn thẻ BHYT và quyền lợi của người có thẻ BHYT trong dịch Covid-19

2. Tư vấn chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế với hộ cận nghèo

Luật Minh Khuê tư vấn và cung cấp một số thông tin chính sách hộ trợ bảo hiểm y tế đối với hộ cận nghèo:

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 4 điều 12 Luật sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 thì người thuộchộ cận nghèo thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế. Mức hỗ trợ cụ thể được quy định tại nghị định 105/2014/NĐ-CP như sau:

Điều 3. Mức kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng

1. Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế được quy định như sau:

a) Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo, thời gian hỗ trợ 05 năm sau khi thoát nghèo. Trường hợp người thuộc hộ cận nghèo đã thoát nghèo trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 nhưng thời gian thoát nghèo tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 chưa đủ 05 năm thì thời gian còn lại được hỗ trợ thấp nhất là 01 năm;

b) Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèođang sinh sống tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ;

c) Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại.

2. Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng học sinh, sinh viên theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế.

3. Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo Quyết định số 32/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định này.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) căn cứ khả năng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác, kể cả 20% số kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh chưa sử dụng hết trong năm theo quy định tại Khoản 3 Điều 35 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế (nếu có) xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn cho đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

Như vậy đối tượng hộ cận nghèo là một trong những đối tương được hưởng khá nhiều ưu đãi của nhà nước. Như thế nào là hộ cận nghèo các bạn có thể tham khảo tại đây .

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Mức chi trả tiền bảo hiểm y tế với học sinh ? Quyền lợi được hưởng với BHYT

3. Tư vấn xác định nơi khám (tuyến khám) chữa bệnh khi có bảo hiểm y tế ?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi cách xác định các tuyến khám chữa bệnh khi đã có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật hiện hành ?
Xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến bộ phận tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi. Về vấn đề của bạn chúng tôi có ý kiến như sau:
Theo quy định của bộ y tế về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại điều 11 Thông tư số 40/2015/TT-BYT như sau:

Điều 11: Các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như sau:

1. Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh.

2. Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã chuyển tuyến đến bệnh viện huyện, bao gồm cả các bệnh viện huyện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện y học cổ truyền tỉnh (trong trường hợp bệnh viện huyện không có khoa y học cổ truyền).……………..

5. Trường hợp người bệnh được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh có bệnh khác kèm theo, bệnh được phát hiện hoặc phát sinh ngoài bệnh đã ghi trên giấy chuyển tuyến, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi tiếp nhận người bệnh thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh đó trong phạm vi chuyên môn”.

Trong trường hợp cô bạn đã đăng ký khám chữa bệnh tại trạm y tế cấp xã nên theo quy định tại Khoản 1 điều này cô bạn có thể khám chữa bệnh tại trạm y tế cấp xã, việc chuyển tuyến khám bệnh từ trạm y tế cấp xã lên cấp huyện, tiếp đến là bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam và Bệnh viện mắt tỉnh Hà Nam là quy trình chuyển viện đúng tuyến.

Về việc Bệnh viện mắt chuyển cô bạn về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam để chữa trị bệnh viêm phổi, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam xác định cô bạn là ngoại tuyến là đúng vì. Tại Khoản 5 điều này có quy định rằng người bệnh chuyển tuyến khám chữa bệnh có bệnh khác kèm theo, bệnh được phát hiện phát sinh ngoài bệnh đã ghi trên giấy chuyển tuyến thì nơi tiếp nhận người bệnh sẽ là nơi thực hiện việc khám chữa bệnh. Chính vì vậy nơi tiếp nhận khám chữa bệnh ban đầu cho cô bạn được xác định là Trạm y tế xã và bệnh viêm phổi được xác định là bệnh được phát sinh ngoài bệnh đã ghi trên giấy chuyển viện Vì thế để cô bạn được hưởng các chính sách khám chữa theo bảo hiểm y tế bạn nên đưa cô bạn trở lại khám chữa bệnh viêm phổi tại trạm y tế cấp xã, nếu như trạm y tế không đủ chuyên môn để chữa trị bệnh này cô bạn sẽ tiếp tục được chuyển tuyến khám bệnh lên các cơ sở khám chữa bệnh cấp cao hơn theo quy định.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Tư vấn về đăng ký khai sinh, cấp the bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi

4. Có phải mua BHYT khi đã được phát thẻ bảo hiểm miễn phí?

Thưa luật sư, Tôi là hộ nghèo thuộc đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế miễn phí như vậy, tôi có phải mua bản hiểm y tế nữa hay không khi đã được phát thẻ BHYT Ạ ? Xin cảm ơn!

Có phải mua BHYT khi đã được phát thẻ bảo hiểm miễn phí?

Luật sư tư vấn:

Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp vấn đề pháp lý bạn quan tâm cụ thể như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 :

“Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.”

Theo thông tin bạn cung cấp thì con bạn đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí theo đối tượng hộ gia đình nghèo và đang là học sinh. Như vậy, con bạn đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau nên con bạn sẽ đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Theo đó, điểm h Khoản 3 và điểm b Khoản 4 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2014 quy định như sau:

“3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng , bao gồm:

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

b) Học sinh, sinh viên.”

Như vậy, theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 Luật này thì đối tượng người thuộc hộ gia đình nghèo đứng trước đối tượng học sinh, sinh viên. Do đó, bạn không cần đóng bảo hiểm y tế tại nhà trường cho con bạn. Bởi vậy, việc công ty yêu cầu bạn phải đóng bảo hiểm y tế cho con tại trường là không đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hà Nội tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh là bao nhiêu tiền năm 2020 ?