Bà A có đến đòi tiền nhưng chồng và em chồng tôi không biết khoản nợ đó đã được trả chưa  và cũng không thừa nhận khoản nợ đó.Khi mẹ chồng tôi mất có để lại miếng đất 45m2 cho chồng và em chồng tôi đến tháng 05/2016 em chồng và chồng tôi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho chồng tôi (hiện nay bìa đỏ đất đứng tên chồng tôi). Sau đó tháng 07/2016 vợ chồng tôi mới cưới nhau. Hiện nay bà a đến nhà đòi tiền vợ chồng tôi và nói sẽ khởi kiện, vậy nhờ luật sư tư vấn giúp tôi, chúng tôi có phải thanh toán khoản nợ trên không. Và nếu khởi kiện thì chúng tôi phải làm gì. Cảm ơn luật sư.

Người gửi : T

Luật sư trả lời:

Chào bạn, cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến luật Minh Khuê, câu hỏi của bạn đã được bộ phận tư vấn pháp luật nghiên cứu và trả lời như sau:

Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau:

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

Vậy trong trường hợp của gia đình bạn, do mẹ bạn có để lại di sản thừa kế nên nếu mẹ bạn có nợ người khác thì các con có trách nhiệm chi trả trong phạm vi di sản thừa kế là miếng đất mà mẹ bạn để lại. Việc bà A đòi nợ chồng bạn thì cần phải xác định rõ xem bà A có bằng chứng chứng minh về khoản nợ này hay không? và có bằng chứng gì để chứng minh mẹ bạn chưa trả số nợ này không ? nếu không có những bằng chứng này thì không có căn cứ pháp lý để yêu cầu chồng chị phải trả nợ thay cho mẹ chị.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê