Trả lời:

Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi đến tới Luật Minh Khuê . Câu hỏi của bác được  Luật Minh Khuê tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 49 Luật du lịch năm 2005, khi thay đổi tên doanh nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế phải tiến hành thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

Các trường hợp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:

a) Thay đổi phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế;

b) Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

c) Thay đổi tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên viết tắt của doanh nghiệp;

d) Thay đổi loại hình doanh nghiệp.

Như vậy, khi đổi tên doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Hồ sơ và thủ tục để đổi giấy phép kinh doanh như sau:

+ Hồ sơ tiến hành đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:

– Đơn đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế( Mẫu 27 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL).

>> Xem thêm:  Trách nhiệm của thành viên khi công ty TNHH bị phá sản ? Có được mở công ty mới sau khi phá sản ?

– Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đã được cấp cho doanh nghiệp;

– Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất;

+ Thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được thực hiện như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến Tổng cục Du lịch trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có sự thay đổi về tên doanh nghiệp.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch xem xét, đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và gửi thông báo cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch biết.

Lệ phíđổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế : 1 500 000đ/Giấy phép ( Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 1 Thông tư 48/2010/TT-BTC ).

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập

>> Xem thêm:  Thủ tục tuyên bố phá sản doanh nghiệp ? Tư vấn quyền lợi khi doanh nghiệp bị phá sản ?