Vậy bây giờ tôi muốn thay đổi số cmnd cũ bằng số mới thì sau khi làm hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký + chứng minh mới bản sao tôi sẽ nộp trực tiếp lên cục thuế hay như thế nào ạ. Hiện nay tôi đã làm việc ở công ty khác cục thuế quản lý ở Hoàng Mai. Vậy tôi có thể nhờ công ty mới nộp hồ sơ này lên cục thuế Hoàng Mai nhờ họ giải quyết được không ?

Tôi xin cảm ơn.

Luật sư trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng dịch vụ tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Với thắc mắc này chúng tôi xin được đưa ra lời giải đáp như sau

Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 của Thông tư số 95/2016/TT-BTC thì hồ sơ gồm:

c) Đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh:

c1) Người nộp thuế thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế, hồ sơ gồm:

- Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này để thay đổi thông tin cho cá nhân người nộp thuế và người phụ thuộc;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam); hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) nếu thông tin đăng ký thuế của cá nhân trên các Giấy tờ này có thay đổi.

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi); bản sao không yêu cầu chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) nếu thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc trên các Giấy tờ này có thay đổi.

c2) Người nộp thuế thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập

- Trường hợp thay đổi thông tin cho cá nhân người nộp thuế:

Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

- Trường hợp thay đổi thông tin cho người phụ thuộc:

Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của người phụ thuộc cho cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

Vậy, trên đây là hồ sơ để làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế. Bạn đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi. Nếu bạn đăng ký thuế thông qua hồ sơ khai thuế thì khi có sự thay đổi thông tin đăng ký thuế thì khai báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ khai thuế của bạn để thực hiện cập nhật các thông tin thay đổi cho người nộp thuế.

Tóm lại, khi thay đổi thông tin là số chứng minh nhân dân thì bạn phải nộp hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp bạn là Chi cục Thuế Quận Cầu Giấy. Bạn có thể ủy quyền cho công ty thay bạn làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế nhưng không phải làm tại Chi cục thuế Quận Hoàng Mai mà làm tại Chi cục Thuế Quận Cầu Giấy.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Thời hạn đăng ký thuế cho người phụ thuộc năm 2022 là bao lâu ?

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê