Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật Đầu tư năm 2014

2. Luật sư tư vấn:

Thay đổi tên dự án đầu tư

Đối tượng được đề nghị thay đổi tên dự án đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư : Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấyphép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương điều chỉnh nội dung về thay đổi tên dự án đầu tư.

>> Xem thêm:  Mẫu một số nội dung chính của hợp đồng quản lý đầu tư (Phụ lục 6)

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư  kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư.

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nhà đầu tư có thể nộp thông qua hệ thống bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. Hồ sơ gồm có 01 bộ bao gồm :

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

- Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc dự án đầu tư

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thực hiện kiếm tra hồ sơ hợp lệ.

Thay đổi nhà đầu tư

Đối tượng được thay đổi nhà đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư : Khi có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trình tự thực hiện:

>> Xem thêm:  Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh và người đứng đầu Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt nam ?

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư  kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư.

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nhà đầu tư có thể nộp thông qua hệ thống bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. Hồ sơ gồm có 01 bộ bao gồm :

a. Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

b. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

c. Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

d. Tài liệu khác liên quan đến các nội dung điều chỉnh

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

>> Xem thêm:  Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại ?

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại  có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ. gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính; 

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện một hoặc một số những công việc sau:

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gắn với dự án đầu tư

- Báo cáo định kỳ 

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Chuyên viên Đỗ Hà Mĩ - Bộ phận hỗ trợ khách hàng Công ty luật Minh Khuê

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Nhà đầu tư có những nghĩa vụ gì?

 

>> Xem thêm:  Đề nghị hướng dẫn về nội dung Giấy chứng nhận đầu tư?