Nhưng từ sau khi em nghỉ, em đã yêu cầu Công ty thay tên người khác cho em. Vì lỡ công ty có hoạt động gì bất chính, em sẽ phải là người chịu trách nhiệm. Nhưng từ tháng 12/2014 đến nay, công ty A vẫn không hề thay tên Giám đốc khác. Em muốn giải quyết rõ ràng với công ty đó. Giờ em không còn làm ở đó, em viết mail rất nhiều lần mà bên đó không trả lời, cũng không chịu giải quyết cho em. Giờ em phải làm sao ạ?

Trân trọng cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

Thay người đứng tên giám đốc như thế nào ?

 Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến (24/7) gọi:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật tố cáo 2011

Quyết định 05/2013/QĐ-TTg quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ vào Điều 9 Quyết định 05/2013/QĐ-TTg quy định:

"Điều 9. Tổ chức dịch vụ tư vấn du học

Tổ chức dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

1. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

2. Tổ chức sự nghiệp có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn du học đươc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt."

Thì trung tâm du học được thành lập theo quy định trong Luật doanh nghiệp. Vì vậy luận giám đốc trung tâm du học và người đại diện theo pháp luật của công ty là hai chủ thể khác nhau.

Vấn đề của bạn nêu thì đó chỉ là việc thỏa thuận của các bên - của bạn và trung tâm. Trong trường hợp phía trung tâm không thực hiện theo thỏa thuân với bạn (không thỏa thuận được) thì bạn có thể làm đơn tố cáo đến cơ quan quản lý trung tâm này - nơi cấp giấy phép hoạt động) để các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thanh tra, giải quyết.

Căn cứ vào Điều 10 Quyết định 05/2013/QĐ-TTg:

"Điều 10. Thẩm quyền và điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

1. Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học."

Thì Sở Giáo dục và Đào tạo là nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Bạn nên đến công ty để thỏa thuận và giải quyết. Trong trường hợp bạn không thể thỏa thuận được với công ty thì bạn nên liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo để giải quyết.

Hình thức tố cáo được quy định tại Điều 19 Luật tố cáo:

"Điều 19. Hình thức tố cáo
1. Việc tố cáo được thực hiện bằng đơn tố cáo hoặc tố cáo trực tiếp.
2. Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ, tên, địa chỉ của người tố cáo; nội dung tố cáo. Đơn tố cáo phải do người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của từng người tố cáo, có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tố cáo; họ, tên người đại diện cho những người tố cáo để phối hợp khi có yêu cầu của người giải quyết tố cáo.
3. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo viết đơn tố cáo hoặc người tiếp nhận ghi lại việc tố cáo bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp nhiều người đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại diện để trình bày nội dung tố cáo."

Trình tự, thủ tục tố cáo quy định tại Điều 18 Luật tố cáo:

"Điều 18. Trình tự giải quyết tố cáo
Việc giải quyết tố cáo được thực hiện theo trình tự sau đây:
1. Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo;
2. Xác minh nội dung tố cáo;
3. Kết luận nội dung tố cáo;
4. Xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo;
5. Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo."

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật doanh nghiệp.