Kính gửi: Luật sư công ty Luật Minh KHuê Công ty mình là công ty Cổ phần (tư nhân) hiện có 800 lao động phổ thông làm công tác vệ sinh các bệnh viện. Xin hỏi Luật sư: Công ty mình có phải áp dụng quy định về trợ cấp độc hại cho công nhân không ạ? Theo mình tìm hiểu thì mới chỉ có quy định trợ cấp độc hại với cơ quan hành chính sự nghiệp. Mình không tìm được văn bản nào quy định áp dụng với công ty tư nhân cả. Cảm ơn Quý công ty rất nhiều.!

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Nội dung tư vấn:

1. Quy định về lương theo pháp luật:

Theo quy định tại Điều 90 của Bộ luật lao động năm 2019 quy định như sau

Điều 90: Tiền lương:

1. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

2. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

Như vậy, trong trường hợp này, công ty bạn có thể ký kết hợp đồng lao động với công nhân trong đó xác định loại phụ cấp độc hại nếu họ làm việc trong môi trường độc hại thì tiền lương sẽ do người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm cả luôn mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

2. Điều kiện để hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và mức bồi dưỡng:

Ngoài ra, Theo đó, mức bồi dưỡng cụ thể như sau: Theo quy định của Điều 2 Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH thì công ty bạn có thể giải quyết chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động, cụ thể:

Điều 2: Điều kiện để hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và mức bồi dưỡng:
“1. Người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ các điều kiện sau:
a) Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;
b) Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm. Việc xác định các yếu tố quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này phải được thực hiện bởi đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo quy định của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là đơn vị đo, kiểm tra môi trường lao động)”.

a) Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền tương ứng theo các mức sau:
- Mức 1: 10.000 đồng;
- Mức 2: 15.000 đồng;
- Mức 3: 20.000 đồng;
- Mức 4: 25.000 đồng (khoản 2 Điều 2 Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH)

1. Nhân viên phòng thí nghiệm hóa sinh tại Công ty Thủy sản có được hưởng độc hại không? Nếu có mức hưởng độc hại là bao nhiêu?

Trong trường hợp của bạn, nếu Công ty Thủy sản nơi bạn làm việc không phải là công ty thuộc sở hữu của Nhà nước, hoặc không phải đơn vị sự nghiệp độc lập thì bạn không được hưởng phụ cấp độc hại theo các chế định quy định như đối với cán bộ, công chức, viên chức. Mà trong trường hợp này, bạn sẽ được hưởng chế độ phụ cấp độc hại dựa theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động giữa bạn với công ty, hoặc được giải quyết chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật. Cụ thể, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật thì bạn phải đáp ứng điều kiện sau:
1. Người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ các điều kiện sau:
a) Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;
b) Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.
Việc xác định các yếu tố quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này phải được thực hiện bởi đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo quy định của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là đơn vị đo, kiểm tra môi trường lao động).

Tôi Sinh năm tháng 1/1964 công tác đủ 30 năm làm việc trong môi trường độc hại ,nặng nhọc tại doanh nghiệp cổ phần nhà nước. đến năm 2017 tôi muốn về hưu thì đã đủ tuổi chưa có bị trừ gì không % không và tổng lương được khoảng bao nhiêu

3. Điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật:

Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định cụ thể như sau:

"Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;"

Trong trường hợp của bạn, bạn sinh năm 1964, vậy đến năm 2017 bạn đủ 53 tuổi, chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu nếu bạn là nam; nếu bạn là nữ và có đủ 15 năm làm công việc độc hại thuộc danh mục do Bộ lao động - Thương binh và xã hội, Bộ y tế ban hành, hoặc làm việc 15 năm tại nơi làm việc có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Còn nếu bạn không thuộc vào các trường hợp như trên, thì bạn vẫn có thể được hưởng lương hưu nếu bạn bị suy giảm khả năng lao động thuộc các trường hợp được quy định tại Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, như: Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành. Trong trường hợp này, mức lương hưu hàng tháng vẫn được tính như bình thường, sau đó, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì bị giảm 2%.

Tôi làm nhân viên thiết bị thư viện trường học khi nghỉ sinh có được hưởng phụ cấp độc hại 0,2 hay không

Trong trường hợp này, để được hưởng mức phụ cấp độc hại là 0,2 thì nơi làm việc của bạn phải có 2 trong các yếu tố sau:

- Tiếp xúc trực tiếp với chất độc, khí độc, bụi độc, làm việc ở môi trường dễ bị lây nhiễm, mắc bệnh truyền nhiễm.

- Làm việc trong môi trường chịu áp suất cao hoặc thiếu dưỡng khí, nơi quá nóng hoặc quá lạnh.

- Những công việc phát sinh tiếng ồn lớn hoặc làm việc ở nơi có độ rung liên tục với tần số cao vượt quá tiêu chuẩn an toàn lao động và vệ sinh lao động cho phép.

- Làm việc ở môi trường có phóng xạ, tia bức xạ hoặc điện từ trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Còn trong trường hợp của bạn, khi bạn sinh con, nếu bạn tham gia đủ 06 tháng BHXH trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì bạn được giải quyết chế độ mức hưởng thai sản. Theo đó, mức hưởng của chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Nếu bạn có làm việc trong môi trường độc hại và mức phụ cấp này được tính vào tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, thì bạn được hưởng dựa trên tiền lương này. Còn nếu tiền phụ cấp này bạn được hưởng riêng thì khi nghỉ thai sản bạn không được giải quyết phụ cấp độc hại.

Thưa luật sư em có câu hỏi muốn giải đáp: "Theo thông tư 59 BLDTBXH thì phụ cấp độc hại, thâm niên, trách nhiệm" phải đóng BHXH vậy em ở đơn vị sự nghiệp thì khoản phụ cấp độc hại, thâm niên có đóng BHXH không ạ

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH thì phụ cấp tính đóng bảo hiểm bao gồm:

Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh của thang lương, bảng lương, cụ thể:

- Bù đắp yếu tố điều kiện lao động, bao gồm công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Bù đắp yếu tố tính chất phức tạp công việc, như công việc đòi hỏi thời gian đào tạo, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm cao, có ảnh hưởng đến các công việc khác, yêu cầu về thâm niên và kinh nghiệm, kỹ năng làm việc, giao tiếp, sự phối hợp trong quá trình làm việc của người lao động....

Và đối tượng điều chỉnh của Thông tư này bao gồm Người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. Như vậy, nếu cơ quan bạn làm việc là đơn vị sự nghiệp công lập thì khoản phụ cấp độc hại vẫn là căn cứ tính đóng BHXH.

vậy trường hợp nghỉ thai sản là diễn viên biểu diễn Xiếc. có được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề không vậy? và phụ cấp độc hại không? xin được tư vấn!

Trong trường hợp của bạn, nếu trong thời gian làm việc của bạn bạn được tham gia bảo hiểm xã hội và đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản, thì bạn sẽ được giải quyết hưởng theo chế độ này. Và công việc của bạn có tính chất phức tạp, nguy hiểm, nếu bạn có phụ cấp ưu đãi thì khoản phụ cấp này được tính vào tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Còn nếu bạn không tham gia bảo hiểm xã hội thì bạn sẽ không được nhận được chế độ thai sản trong đó có cả khoản phụ cấp này.

Kính chào luật sư. Bố em sinh năm 15/02/1962, nộp bảo hiểm xã hội được 33 năm 7 tháng, mức lương hiện hưởng là 3,63 vượt khung 9%. Bố em làm việc ở khu vực đồng bằng, không thuộc ngành nghề gì độc hại,nguy hiểm.Hiện giờ bên cơ quan bố em đang thực hiện tinh giản biên chế. Vậy nếu giờ về hưu thì bố em có được hưởng lương hưu hay không, và được hưởng các khoản trợ cấp khác gì không. Em xin cám ơn

3.1 Nghỉ hưu theo chế độ tinh giảm biên chế:

Đối tượng được nghỉ hưu theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

Người lao động muốn được nghỉ hưu theo Nghị định trên thì phải thuộc một trong trường hợp quy định tại Điều 2 Nghị định này và thuộc danh sách dôi dư do sắp xếp lại, tổ chức lại nhân sự của cơ quan có thẩm quyền theo Điều 6 Nghị định. Ngoài ra, đối với trường hợp của bạn thì để được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định trên phải thỏa mãn:

" 2. Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi."

Trong trường hợp của bạn, bố của bạn sinh ngày 15/02/1962 thì đến năm 2016 đủ 54 tuổi, chưa thuộc trường hợp trên. Vì vậy, khi tinh giản biên chế, bố của bạn sẽ được hưởng chế độ hưu trí, nhưng cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì bị giảm 2%.

Xin chào luật sư. Mong luật sư giải đáp giúp tôi thắc mắc. Tôi sinh ngày 29-1-1966. Tôi bắt đầu đóng bảo hiểm từ tháng 3 năm 1987 đến tháng 11 năm 2013 thì ngừng đóng do công ty tái cơ cấu. Tôi muốn hỏi theo luật mới nhất thì đến năm bao nhiêu tôi mới được giám định lao động để hưởng lương hưu. Tôi thuộc diện lao động nặng và độc hại. Tôi muốn lưu ý rằng bạn tôi sinh tháng 12 năm 1965 , cùng đóng bảo hiểm trong khoảng thời gian như tôi lại được giám định từ năm 2015. Mong luật sư giải đáp sớm để tôi bớt phần lo lắng. Tôi rất cám ơn luật sư.

3.2. Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định:

Theo thông tư 56/2017/ TT- BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động tại khoản 3 điều 5 cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

a) Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, cơ quan BHXH cấp tỉnh cấp giấy giới thiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Tóm tắt hồ sơ của người lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

Theo đó, nếu hồ sơ của bạn hợp lệ, trong vòng 30 kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ thì Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh sẽ tiến hành giám định cho bạn.

cho mình hỏi lao động thời vụ, thuê ngoài làm việc trong điều kiện đủ để bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật thì có được hưởng theo quy định không. xin cảm ơn

Theo quy định của Điều 2 Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH thì công ty bạn có thể giải quyết chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động, cụ thể:

“1. Người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ các điều kiện sau:
a) Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;
b) Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm. Việc xác định các yếu tố quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này phải được thực hiện bởi đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo quy định của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là đơn vị đo, kiểm tra môi trường lao động)”.

Như vậy, nếu bạn đủ điều kiện để được bồi dưỡng độc hại như trên, thì dù bạn lao động thời vụ hay lao động trong chế độ làm việc bình thường thì bạn vẫn được giải quyết chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê