Có như vậy, công lí, quyền con người, quyền công dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân mới được bảo vệ, các quy tắc của cuộc sống mới được tôn trọng và thực hiện, uy tín của Nhà nước mới được nâng cao. Do đó, mọi sự quan liêu, thiếu trách nhiệm trong việc thi hành bản án, quyết định của toà án như không đưa hoặc chậm đưa bản án, quyết định đã có hiệu lực của toà án ra thi hành hoặc thi hành không đầy đủ, đúng pháp luật... đều là nguyên nhân gây ra những hậu quả không tốt cho công tác đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.

Tuy nhiên, không phải mọi hoạt động trong quá trình thi hành bản án, quyết định của toà án đều thuộc phạm vi điều chỉnh của luật tố tụng hình sự. Bộ luật tố tụng hình sự cũng chỉ điều chỉnh một số thủ tục thi hành án hình sự (Xem: Điều 1 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015). Chủ thể chính của hoạt động tố tụng trong thi hành án hình sự là toà án.

1. Thi hành án hình sự là gì ?

Thi hành án là giai đoạn của tố tụng hình sự nhằm thực hiện bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có hiệu lực pháp luật nhung thuộc trường hợp thi hành ngay theo quy định của pháp luật. Hiện nay, có quan điểm cho rằng thi hành án không phải là giai đoạn của tố tụng hình sự bởi vì đây không phải là hoạt động áp dụng pháp luật mà là hoạt động thực hiện pháp luật, do đó hoạt động thi hành án không thể là đối tượng điều chỉnh của luật tố tụng hình sự. Tuy nhiên, căn cứ vào các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì thi hành bản án, quyết định của toà án vẫn được coi là giai đoạn của tố tụng hình sự.

2. Nhiệm vụ của thi hành bản án hình sự

Để kịp thời phát huy hiệu quả của các bản án, quyết định của toà án, giai đoạn thi hành án phải giải quyết tốt nhiệm vụ bảo đảm cho tất cả các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được đưa ra thi hành đầy đủ, nghiêm chỉnh, đúng thởi hạn luật định, tránh dây dưa, kéo dài làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

3. Ý nghĩa của thi hành bản án hình sự

>> Xem thêm:  Các loại thực nghiệm điều tra ? Mục đích của thực nghiệm điều tra ?

Việc thi hành bản án, quyết định của toà án thể hiện sức mạnh của Nhà nước trong việc quản lí xã hội bằng pháp luật. Việc thi hành án nghiêm chỉnh, kịp thời cho thấy khả năng và hiệu quả trong quản lí xã hội bằng pháp luật của Nhà nước.

Việc thi hành bản án, quyết định của toà án góp phần khôi phục các thiệt hại do tội phạm gây ra cho các quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ, đồng thời bảo vệ một cách có hiệu quả các quyền và lợi ích họp pháp của các đối tượng tham gia tố tụng có liên quan;

Việc thi hành bản án, quyết định của toà án góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và phòng ngừa tội phạm.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến luật hình sự, luật tố tụng hình sự - Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh KHuê

>> Xem thêm:  Thực nghiệm điều tra là gì ? Quy định mới về thực nghiệm điều tra