1. Thời gian làm việc thực tế để tính trợ cấp thôi việc?

Chào Luật sư. Tôi có một thắc mắc mong muốn được giải đáp. Tôi bên doanh nghiệp, tôi muốn hỏi những khoảng thời gian nào được tính là thời gian người lao động làm việc thực tế cho người sử dụng lao động để tính trợ cấp thôi việc.
Khoảng thời gian người lao động hưởng chế độ thai sản có được tính để hưởng trợ cấp thôi việc hay không? Nếu thời gian tính để hưởng trợ cấp thôi việc có tháng lẻ là 3 tháng thì chi trả cho người lao động như thế nào ?
Tôi cảm ơn!

Trả lời

Điều 48 Bộ luật lao động 2012 trước đây (Hiện nay áp dụng điều 46, Bộ Luật lao động năm 2019) có quy định về trợ cấp thôi việc như sau:

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Đồng thời, tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:

3. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Trong đó:

a) Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 110 nghỉ việc hưởng nguyên lương theo các Điều 111, Điều 112, Điều 115 và Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật lao động; thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động; thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc và thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội;

b) Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Thời gian người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian người sử dụng lao động đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;

c) Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc.

Như vậy, khoảng thời gian người lao động nghỉ hưởng chế độ thai sản được tính là khoảng thời gian làm việc thực tế để hưởng trợ cấp thôi việc (thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội). Khi người lao động xem xét về khoảng thời gian làm việc thực tế của người lao động là 3 tháng thì sẽ áp dụng theo quy định tại khoảng c Điều 14 Nghị định  05/2015/NĐ-CP. Tức là được làm tròn lên 1/2 năm (  tương ứng với 1/4 tháng tiền lương ).

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

 

2. Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp thôi việc?

Thưa luật sư, mong luật sư tư vấn cho tôi vấn đề sau: Công ty tôi đang quyết toán và có khoản trợ cấp thôi việc cho 3 lao động có thời hạn hợp đồng từ tháng 3/2015 - 11/2015.
Vậy luật sư tư vấn giúp tôi xem khoản trợ cấp trên có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không ? 
Tôi xin chân thành cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi1900.6162 

 

Trả lời:

Theo quy định tại điểm b Khoản 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. quy định về các khoản thu nhập phải chịu thuế:

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

b.1) Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

b.2) Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.

b.3) Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang.

b.4) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

b.5) Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.

b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

b.7) Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.

b.8) Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.

b.9) Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

b.10) Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

b.11) Phụ cấp đặc thù ngành nghề.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều này phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

Trường hợp các văn bản hướng dẫn về các khoản phụ cấp, trợ cấp, mức phụ cấp, trợ cấp áp dụng đối với khu vực Nhà nước thì các thành phần kinh tế khác, các cơ sở kinh doanh khác được căn cứ vào danh mục và mức phụ cấp, trợ cấp hướng dẫn đối với khu vực Nhà nước để tính trừ.

Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế.

Riêng trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được trừ theo mức ghi tại Hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể.

Theo thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, công ty bạn có thanh toán trợ cấp thôi việc cho 3 lao động  thì căn cứ vào các quy định trên của thông tư 111/2013/ TT - BTC khoản trợ cấp thôi việc sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

 

3. Tính trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp như thế nào ?

Thưa Luật sư! Tôi đang là giáo viên. Tôi ký hợp đồng chính thức với trường tư ngày 1/10/2008 và đến ngày 1/5/2016 sẽ chấm dứt hợp đồng (do trường tư chấm dứt vì không tuyển được sinh viên). Trường có nộp bảo hiểm thất nghiệp cho tôi từ khi có quy định về bảo hiểm thất nghiệp. Vậy luật sư cho tôi hỏi nếu từ ngày 1/5/2016 tôi bắt đầu nghỉ việc thì tôi sẽ được nhận trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp là bao nhiêu? Hiện lương của tôi là bậc 3, cụ thể là:3x1.150.000 đồng + 25% tiền đứng lớp - tiền nộp bảo hiểm hàng tháng = 3.800.000 đồng.
Xin chân thành cảm ơn!

>> Tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời: 

Điều 48 Bộ luật lao động 2012 quy định:

"Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.".

Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định:

"Điều 14. Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm

3. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Trong đó:

a) Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo các Điều 111, Điều 112, Điều 115 và Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động; thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động; thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc và thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội;

b) Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Thời gian người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian người sử dụng lao động đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;

c) Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc.".

Trường hợp này, thời gian làm việc làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc phải trên 12 tháng thì bạn mới được thanh toán trợ cấp thôi việc. Tuy nhiên, thời gian làm việc của bạn có 3 tháng (từ tháng 10/2008 đến hết tháng 12/2008), nên bạn không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc. 

Về vấn đề mức bảo hiểm thất nghiệp

Điều 50 Luật việc làm năm 2013 số 38/2013/QH13 của Quốc hội  quy định về mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

"Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này."

Khoản 7 điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

"7. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 50 Luật việc làm. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 36 tháng thì những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định."

Bạn tham gia bảo hiểm bắt buộc từ 1/1/2009 đến tháng 5/2016, tức là bạn có 6 năm 5 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, bạn được hưởng 6 tháng trợ cấp thất nghiệp. Mức lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội (khi chưa trừ tiền bảo hiểm hàng tháng) bạn chưa cung cấp cho chúng tôi nên chúng tôi không tính cụ thể cho bạn được. Bạn có thể tham khảo quy định trên đây để biết thêm chi tiết. 

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email:Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

 

4. Trả trợ cấp thôi việc cho công chức như thế nào?

Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư tư vấn như sau: Hiện tôi đang làm kế toán tại UBND xã, cơ quan tôi đang có 01 công chức đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ thời gian tham gia BHXH (hiện mới tham gia được 16 năm), và công chức này đã có quyết định cho nghỉ việc hưởng chế độ BHXH 01 lần! Vậy cơ quan tôi có trợ cấp thôi việc cho công chức này theo số năm làm việc hay không?
Xin chân thành ảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 3, Điều 8 của Nghị định số 46/2010/NĐ-CP quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức:

"Điều 3. Trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc
Công chức được hưởng chế độ thôi việc quy định tại Nghị định này trong các trường hợp sau:
1. Theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý.
2. Do 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức.
Điều 8. Chế độ khác
Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc quy định tại Điều 5 Nghị định này và chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật."
Theo các quy định trên thì cán bộ công chức được hưởng trợ cấp thôi việc trong các trường hợp: thôi việc theo nguyện vọng, do không hoàn thành nhiệm vụ. Trong trường hợp của đơn vị bạn, công chức này chấm dứt làm việc do đã đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, không thuộc các trường hợp được hưởng chế độ thôi việc, tức không thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp thôi việc nên do đó đơn vị của bạn không phải trả trợ cấp thôi việc cho công chức này.
 

5. Tư vấn việc trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ chấm dứt HĐLĐ ?

Thưa luật sư, em muốn hỏi: Em đang làm ở bộ phận HCNS công ty Cổ phần. Trước ngày 06/08/2014, Công ty em là Công ty TNHH MTV và được Cổ phần từ ngày này. Vào Tháng 9/2014, Công ty có luân chuyển một nhân viên (Ông A) đang công tác tại Chi nhánh Đaklak về làm tại Chi nhánh Đà Nẵng.
Tháng 03/2015, nhân viên này xin được chấm dứt hợp đồng và công ty đã đồng ý. Cho em được hỏi:
- Thời gian công tác của Ông A tại Chi nhánh Đaklak là từ năm 1997.
- Thời gian công tác của Ông A tại Chi nhánh Đà Nẵng là từ ngày 01/9/2014 đến 28/03/2015.
Vậy đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm trả tiền trợ cấp thôi việc cho Ông A. Khi công ty yêu cầu Chi nhánh Đà Nẵng phải trả cho ông A Số tiền trợ cấp thôi việc 30 triệu (12 năm bao gồm thời gian công tác tại Chi nhánh Đà Nẵng và Chi nhánh ĐăkLăk)
Mong được sự giúp đỡ của luật sư. Em xin cảm ơn. Người gửi: H.T

>> Luật sư tư vấn Luật Lao động gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Vấn đề chi nhánh nào sẽ trả lương:

Về trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc thì sẽ do người sử dụng lao động trả lương tức là do công ty. Nếu ông A được luôn chuyển công tác từ chi nhánh Đăklăk về chi nhánh Đà Nẵng thi đồng nghĩa với việc mọi hồ sơ cũng như sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đều đã được chuyển về chi nhánh Đà Nẵng. Nếu công ty bạn có các chính sách chung như mọi các khoản lương sẽ do công ty chuyển về nhánh Đà Nẵng sẽ do chi nhánh Đà Nẵng trả. Còn nếu công ty chi trả lương trực tiếp cho nhân viên qua tài khoản cũng như các hồ sơ, giấy tờ của ông A như sổ bảo hiểm… do công ty trực tiếp quản lý thì số tiền trợ cấp thôi việc của ông A sẽ do công ty trực tiếp chi trả.

Theo như quy định tại điều 48, khoản 1 của Bộ luật lao động 2012.

“Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1.Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương”.

Như vậy, người sử dụng lao động ở đây là công ty, theo luật thì công ty sẽ phải trực tiếp chi trả, còn nếu chi nhánh bạn trả thì chỉ là thay mặt công ty để chi trả. Còn nếu công ty bạn giao lại toàn bộ hồ sơ giấy tờ cho các chi nhánh trực tiếp quản lý về cả con người lẫn tài chính thì chi nhánh Đà Nẵng sẽ là đơn vị chi trả số tiền này cho ông A.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn:1900.6162.