Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý

- Bộ luật lao động 2012.

2. Luật sư tư vấn

Căn cứ theo quy định của pháp luật thì khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động với người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải hoàn trả tất cả những giấy tờ, tài liệu đã giữ của người lao động, thanh toán đầy đủ các khoản tiền lương, các khoản phụ cấp và đồng thời thực hiện thủ tục chốt sổ và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động mà không phụ thuộc vào việc người lao động chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật hay trái pháp luật.

Cụ thể, điều 47 Bộ luật lao động 2012 quy định về nghĩa vụ của người sử dụng khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

Như vậy, theo quy định trên thì sau khi bạn nghỉ việc thì công ty vẫn phải trả chốt sổ và trả sổ bảo hiểm cho bạn trong thời gian tối đa không quá 30 ngày. Trong trường hợp công ty không trả số cho bạn theo đúng thời hạn quy định tại Bộ luật lao động thì bạn có quyền làm đơn gửi lên Ban giám đốc của công ty để yêu cầu giải quyết hoặc làm đơn gửi lên Phòng lao động - thương binh và xã hội quận huyện nơi công ty có trụ sở để yêu cầu được hỗ trợ.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê