1. Quy định chung về thời gian nghỉ chế độ thai sản của nam sĩ quan quân đội

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định chung về nam sĩ quan quân đội tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng các quyền lợi nghỉ việc khi vợ sinh con theo các điều khoản sau đây:

- Trong trường hợp vợ sinh con bằng phương pháp sinh thường: Chồng sẽ được nghỉ việc trong vòng 5 ngày

- Trường hợp vợ phải mổ hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi thì chồng sẽ được nghỉ việc trong vòng 7 ngày làm việc

- Trường hợp vợ sinh đôi: chồng sẽ được nghỉ việc trong vòng 10 ngày làm việc

- Trường hợp vợ sinh ba trở lên thì chồng sẽ được nghỉ việc trong vòng 10 ngày làm việc và được nghỉ thêm 3 ngày làm việc cho mỗi con sinh thêm

- Trong trường hợp vợ sinh đôi trở lên và phải mổ thì chồng sẽ được nghỉ việc trong vòng 14 ngày làm việc.

Tuy nhiên để được nghỉ phép theo chế độ thai sản thì người lao động nam phải làm thủ tục xin nghỉ phép trong thời gian 30 ngày kể từ ngày vợ sinh con nếu vượt quá thời hạn này thì không được giải quyết chế độ thai sản theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Ngoài ra, thì nếu sĩ quan quân đội có tham gia bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi vợ sinh con mà vợ không tham gia bảo hiểm xã hội thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương cơ sở do nhà nước quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

 

2. Điều kiện để nam sĩ quan quân đội được hưởng chế độ thai sản

Để được hưởng chế độ thai sản theo quy định thì nam sĩ quan quân đội cần đáp ứng một số điều kiện cụ thể như sau:

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội: Nam sĩ quan quân đội phải đảm bảo tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Có vợ sinh con: Vợ của nam sĩ quan quân đội cần phải sinh con trong thời gian nam sĩ quan quân đội đang tham gia bảo hiểm xã hội

- Làm thủ tục xin nghỉ phép theo quy định: Nam sĩ quan quân đội phải thực hiện các thủ tục xin nghỉ phép theo quy định của đơn vị trong thời gian 30 ngày kể từ ngày vợ sinh con.

Mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau: Mức hưởng chế độ thai sản theo tháng được chia cho 24 ngày. Cần lưu ý thời gian nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản chỉ được tính trong khoảng 30 ngày đầu tiên kể từ ngày vợ sinh con. 

Mức lương cơ sở sẽ được làm căn cứ tính mức trợ cấp một lần cho lao động nam khi vợ sinh con. Theo đó mức lương cơ sở hiện nay được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 38 năm 2019 Nghị định của Chính phủ là 1.490.000 đồng tháng. Ngoài ra thì theo Nghị quyết 69 năm 2020 của Quốc hội khóa 15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 được Quốc hội thông qua vào ngày 11 tháng 11 năm 2022 thì từ ngày 01 tháng 07 năm 2023 được thực hiện như sau:

- Tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng trên một tháng

- Tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp

- Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Như vậy mức trợ cấp một lần cho lao động nam khi vợ sinh con mới nhất cụ thể như sau:

- Trường hợp con sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2023 thì lao động nam được trợ cấp 1 lần bằng 2.980.000 đồng nếu vợ không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Trường hợp sinh con từ ngày 01 tháng 07 năm 2023 thì lao động nam được trợ cấp 1 lần bằng 2.980.000 đồng trên một tháng nếu vợ không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Như vậy, mức hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con của nam sĩ quan quân đội là bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con.

Ví dụ: Trường hợp vợ đóng bảo hiểm xã hội được 4 tháng, chồng đã đóng bảo hiểm xã hội 7 tháng mà người vợ sinh con thì người vợ không được chế độ thai sản nhưng người chồng được nhận chế độ trợ cấp một lần tức bằng 02 lần tháng tiền lương cơ sở cho mỗi con ( 1.490.000 x 2 tháng = 2.980.000 đồng) 

Lưu ý: Trường hợp này chỉ được nhận trợ cấp một lần bằng 2 lần tháng lương cơ sở không có trợ cấp thai sản vì người vợ chưa đóng bảo hiểm xã hội từ 06 tháng trở lên theo Luật Bảo hiểm xã hội. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được hưởng chế độ thai sản như sau: Được nghỉ 05 ngày làm việc khi vợ sinh con thường 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; trường hợp vợ sinh đôi thì được hưởng nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm một con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc; trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian nghỉ việc sẽ được hưởng chế độ thai sản được tính trong thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

 

3. Quy trình thực hiện

Hồ sơ cần chuẩn bị: Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 166 Quyết định của Bảo hiểm xã hội 2019 quy định:

Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con; Trong trường hợp sinh con phải qua phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi mà giấy chứng sinh không ghi rõ cần kèm theo giấy tờ của cơ sở y tế xác nhận việc sinh con phải qua phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi. 

- Nếu trong trường hợp con chết thì sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thay thế bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ.

- Trường hợp người mẹ chết sau khi sinh:

+ Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

+ Bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của mẹ

- Trường hợp người mẹ sau khi sinh con không đủ sức khỏe chăm con:

+ Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con

+ Biên bản giám định y khoa của người mẹ đối với trường hợp phải giám định y khoa

Như vậy, hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

- Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con trừ trường hợp con chết mà chưa được cấp giấy chứng sinh

- Trường hợp con chết thì Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của con hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh.

Quy trình thực hiện:

Để hưởng chế độ thai sản thì nam sĩ quan quân đội cần tuân thủ theo một số bước quan trọng sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác bao gồm:
- Việc điền đơn xin nghỉ chế độ thai sản một cách đầy đủ và chính xác

- Cung cấp giấy chứng sinh của con vừa mới sinh

- Cung cấp bản sao của sổ bảo hiểm xã hội của nam sĩ quan quân đội

- Cung cấp giấy tờ tùy thân của cả vợ và chồng

Bước 2: Nộp hồ sơ đã chuẩn bị kỹ lưỡng lên cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương mà nam sĩ quan đang tham gia bảo hiểm xã hội

Bước 3: Sau khi nhận được hồ sơ thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành xét duyệt và đánh giá hồ sơ theo quy định. Sau khi hoàn tất quá trình xem xét thì cơ quan này sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc hưởng chế độ thai sản cho nam sĩ quan quân đội.

Bạn đọc có thể tham khảo bài viết sau:Quân nhân có được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con không

Bài viết trên luật Minh Khuê đã gửi tới bạn đọc chi tiết về vấn đề: Thời gian nghỉ chế độ thai sản của nam sĩ quan quân đội là bao lâu. Bạn đọc có bất kỳ thắc mắc về vấn đề pháp lý có thể liên hệ qua số tổng đài 19006162 hoặc thông qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn cụ thể.