1. Thế nào là đăng kiểm xe ô tô? 

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT thì đăng kiểm xe ô tô hay còn gọi đúng là kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô (sau đây gọi tắt là kiểm định) là việc kiểm tra, đánh giá lần đầu và định kỳ tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe ô tô theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định. 

Kết quả của quá trình kiểm định chính là Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô (sau đây sẽ được gọi tắt là tem kiểm định) và Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây được gọi tắt là Giấy chứng nhận kiểm định). Theo đó: 

+ Tem kiểm định là biểu trưng cấp cho xe ô tô đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và được phép tham gia giao thông đường bộ theo thời hạn ghi trên Tem kiểm định trong lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các nước mà Việt Nam đã ký Hiệp định công nhận lân nhau về GIấy chứng nhận kiểm định 

+ Giấy chứng nhận kiểm định là chứng chỉ xác nhận xe ô tô đã được kiểm định và thỏa mãn các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ mội trường. Xem thêm: Đi đăng kiểm xe ô tô cần mang theo các giấy tờ gì?

 

2. Thời hạn đăng kiểm xe ô tô được quy định như thế nào?

Đến năm 2023, chu kỳ kiểm định xe cơ giới được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT sửa đổi bổ sung một số điêu tại Thông tư số 16/ 2021/TT-BGTVT. Cụ thể, quý khách cần phải nắm rõ chu kỳ của từng loại xe theo bảng sau để kịp thời mang xe đi đăng kiểm tránh để quá hạn sẽ bị xử phạt theo quy định: 

* Đối với ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải: 

Thời hạn sản xuất  Chu kỳ đầu Chu kỳ định kỳ 
Thời gian sản xuất đến 07 năm  36 tháng 24 tháng
i gian sản xuất trên 07 năm đến 20 năm    12 tháng 
Thời gian sản xuất trên 20 năm    06 tháng 

* Đối với xe ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải:

Thời hạn sản xuất Chu kỳ đầu Chu kỳ định kỳ
Thời gian sản xuất đến 05 năm 24 tháng 12 tháng
Thời gian sản xuất trên 05 năm    06 tháng 
Có cải tạo 12 tháng  06 tháng 

* Đối với xe ô tô chở người các loại trên 09 chỗ:

Thời gian sản xuất  Chu kỳ đầu Chu kỳ định kỳ
Thời gian sản xuất đến 05 năm  24 tháng  12 tháng 
Thời gian sản xuất trên 05 năm    06 tháng 
Có cải tạo 12 tháng 06 tháng 

* Đối với xe ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ mooc, sơ mi rơ mooc: 

Thời gian sản xuất Chu kỳ đầu Chu kỳ định kỳ
Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo có thời gian sản xuất đến 07 năm; rơ mooc, sơ mi rơ mooc có thời gian sản xuất đến 12 năm  24 tháng 12 tháng 
Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo có thời gian sản xuất trên 07 năm; rơ mooc, sơ mi rơ mooc có thời gian sản xuất trên 12 năm   06 tháng 
Có cải taok 12 tháng  06 tháng 

* Đối vưới ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên (kể cả ô tô chở người trên 09 chỗ đã cải tạo thành ô tô chở người đến 09 chỗ): Không có chu kỳ lần đầu mà chỉ có chu kỳ định kỳ là 03 tháng 

Lưu ý: 

- Số chỗ trên ô tô sẽ bao gồm cả người lái 

- Xe ô tô có cải tạo là xe ô tô thực hiện cải tạo chuyển đổi công năng hoặc thay đổi một trong các hệ thống: lái, phanh (trừ trường hợp lắp thêm bàn đạp phanh phụ)

- Xe ô tô kiểm định cấp Giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn 15 ngày không được tính là chu kỳ đầu 

- Thời gian sản xuất của xe ô tô làm căn cứ để cấp chu kỳ kiểm định quy định được tính theo năm (như cách tính niên hạn sử dụng của xe ô tô):

Ví dụ: Xe ô tô có năm sản xuất được xác định trong năm 2023 thì:

+ Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 được tính là đã sản xuất đến (trọng thời gian) 02 năm (2025 - 2023 = 02 năm)

+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 được tính là đã sản xuất trên 02 năm (2026 - 2023 = 03 năm) 

 

3. Quá hạn đăng kiểm ô tô bị xử lý ra sao? 

Căn cứ khaorn 5 Điều 16 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP và khoản 6 Điều 16 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 2 Nghị định số 123/2021/NĐ-CP) quy định hành vi của người điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bị phạt tiền nếu sử dụng giấy chứng nhận hoặc tem đăng kiểm đã hết hạn. Cụ thể: 

- Phạt tiền từ 03 triệu đồng đến 04 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định đã hết thời hạn sử dụng dưới 01 tháng 

- Phạt tiền từ 04 triệu đồng đến 06 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên 

Ngoài ra người điều khiển xe vi phạm một trong những hành vi trên còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. 

Bên cạnh đó, hành vi điều khiển xe quá hạn kiểm định chất lượng từ 01 tháng trở lên có thể bị tạm giữ xe trước khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 82 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. Xem phân tích chi tiết hơn tại: Lỗi quá hạn đăng kiểm xe ô tô bị phạt bao nhiêu tiền?

 

4. Sử dụng tem đăng kiểm giả bị xử lý hình sự không? 

Pháp luật nghiêm cấm hành vi sử dụng, mua bán giấy tờ xe giả bao gồm cả giấy chứng nhận và tem đăng kiểm xe ô tô. Do vậy căn cứ theo khoản 6 Điều 16 Nghị định 100/2019/NĐ-CP có quy định việc sử dụng Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bị tẩy xóa có thể bị phạt tiền từ 04 triệu đồng đến 06 triệu đồng và bị tịch thu Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, cùng với đó là bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 16 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, việc sử dụng tem kiểm định và Giấy chứng nhận giả nếu có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm thì người điều khiển có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Cụ thể: 

- Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm 

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

+ Phạm tội có tổ chức 

+ Phạm tội 02 lần trở lên

+ Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác 

+ Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm

+ Thu lợi bất chính 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng 

+ Tái phạm nguy hiểm

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau thì phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

+ Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên

+ Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng 

+ Thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên 

- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 05 triệu đồng đến 50 triệu đồng. 

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Thời hạn đăng kiểm xe ô tô theo quy định mới do Công ty Luật Minh Khuê biên soạn và muốn gửi đến quý khách mang tính chất tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến theo số điện thoại: 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc! 

Nếu quý khách muốn báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: ienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!