1. Thời hạn giữ chức vụ quản lý

Bộ Y tế, như một cơ quan quản lý trọng yếu trong hệ thống y tế công cộng của một quốc gia, luôn phải tuân thủ và áp dụng các quy định về thời hạn giữ chức vụ quản lý và số lượng cấp phó trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Việc này nhằm mục đích đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch và công bằng trong quản lý nguồn nhân lực, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và đáp ứng nhu cầu sức khỏe của cộng đồng.

Theo Quyết định số 1289/QĐ-BYT ban hành vào năm 2024, thời hạn giữ chức vụ quản lý và số lượng cấp phó được điều chỉnh cụ thể như sau:

Thời hạn giữ chức vụ quản lý:

Để đảm bảo sự đổi mới và sự phát triển trong quản lý y tế, Bộ Y tế quy định rằng thời hạn giữ chức vụ quản lý cho mỗi lần bổ nhiệm là 05 năm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ khi thời hạn được quy định dưới 05 năm, tuân theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Điều này nhấn mạnh vào việc đảm bảo tính ổn định và đồng thời linh hoạt trong quản lý, từng bước thích nghi với tình hình thực tế cụ thể của từng đơn vị.

Viên chức quản lý có quyền được bổ nhiệm lại với số lần không hạn chế để giữ một chức vụ quản lý, trừ trường hợp có quy định khác của Đảng hoặc của pháp luật chuyên ngành. Điều này mở ra cơ hội cho các viên chức có hiệu suất làm việc cao và đạt được thành tựu trong quản lý để tiếp tục đóng góp sức lực và kinh nghiệm của mình vào công việc quản lý y tế.

Như vậy, thời hạn giữ chức vụ quản lý là 05 năm: Mỗi lần bổ nhiệm vào một chức vụ quản lý, viên chức được ủy quyền sẽ phải đối mặt với một thời gian cố định là 05 năm tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực.

 

2. Số lượng cấp phó

Quy định về số lượng cấp phó trong các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế là một phần quan trọng của việc quản lý nguồn nhân lực và tổ chức. Bằng cách giới hạn và điều chỉnh số lượng cấp phó một cách cụ thể, Bộ Y tế nhằm mục đích tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của các đơn vị này, đồng thời đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc phân bổ quyền lực và trách nhiệm.

Quyết định số 1289/QĐ-BYT đã quy định một số điểm cụ thể liên quan đến số lượng cấp phó trong các đơn vị sự nghiệp công lập:

Số lượng cấp phó người đứng đầu của mỗi đơn vị: Bộ trưởng Bộ Y tế có thẩm quyền quyết định số lượng cấp phó người đứng đầu của mỗi đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, việc này phải bảo đảm không quá 03 người trên một đơn vị, tuân theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ 2015 và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Điều này giúp đảm bảo sự tập trung quyền lực và trách nhiệm, từ đó tạo điều kiện cho việc ra quyết định nhanh chóng và linh hoạt trong quản lý của đơn vị.

Số lượng cấp phó khoa phòng: Đối với các khoa phòng trong các đơn vị sự nghiệp công lập, số lượng cấp phó sẽ được quy định theo quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ. Điều này nhấn mạnh vào sự đa dạng và đặc thù của các đơn vị sự nghiệp trong hệ thống y tế, từ đó đảm bảo mỗi khoa phòng đều có đủ nguồn lực và chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất.

Tóm lại, việc quản lý số lượng cấp phó trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế là một phần quan trọng của quy trình quản lý tổ chức và nhân sự trong lĩnh vực y tế. Bằng cách này, Bộ Y tế mong muốn tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả, từ đó đảm bảo sự phục vụ tốt nhất cho người dân và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

 

3. Quy định cụ thể theo từng loại đơn vị sự nghiệp công lập

Đơn vị sự nghiệp công lập, một khái niệm phổ biến trong hệ thống quản lý nhà nước, tồn tại dưới nhiều hình thức và loại hình khác nhau, đa dạng về cấp độ tự chủ và phạm vi hoạt động. Theo quy định của khoản 2 Điều 9 Luật Viên chức 2010, đơn vị sự nghiệp công lập không chỉ đơn thuần là một tổ chức, mà còn là một phần quan trọng trong cơ cấu tổ chức và hoạt động của hệ thống quản lý nhà nước.

Để hiểu rõ hơn về định nghĩa và tính chất của đơn vị sự nghiệp công lập, chúng ta cần tìm hiểu về các loại hình cụ thể của chúng. Theo quy định của Luật Viên chức 2010, đơn vị sự nghiệp công lập được phân thành hai loại chính:

Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn: Đây là loại đơn vị sự nghiệp công lập được ủy quyền hoàn toàn về quyền tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ, quản lý tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Đơn vị này có tư cách pháp nhân và hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào sự can thiệp từ cơ quan quản lý cấp cao hơn. Chính sự tự chủ và linh hoạt của đơn vị này giúp họ có thể nhanh chóng thích nghi và đáp ứng các yêu cầu và thách thức trong quản lý và hoạt động.

Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn:

- Loại đơn vị này, mặc dù có tư cách pháp nhân, nhưng vẫn phải tuân thủ và thực hiện các quy định và hướng dẫn từ cơ quan quản lý cấp cao hơn. Họ không có toàn quyền trong việc quyết định và triển khai các hoạt động, dự án, chương trình mà phải xin ý kiến hoặc chờ đợi sự phê duyệt từ cơ quan quản lý trước khi thực hiện. Sự phụ thuộc này giới hạn khả năng tự chủ và linh hoạt của họ trong quản lý và hoạt động hàng ngày.

- Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng khác cần xem xét khi nghiên cứu về đơn vị sự nghiệp công lập là mức độ tự chủ tài chính. Theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP, mức tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được phân loại thành các nhóm sau đây:

+ Đơn vị nhóm 1: Bao gồm các đơn vị có khả năng tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư mà không phụ thuộc vào nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước.

+ Đơn vị nhóm 2: Là các đơn vị có khả năng tự bảo đảm chi thường xuyên mà vẫn phải sử dụng nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước.

+ Đơn vị nhóm 3: Gồm các đơn vị có khả năng tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, nhưng vẫn phụ thuộc vào nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước.

+ Đơn vị nhóm 4: Là các đơn vị không có khả năng tự bảo đảm chi thường xuyên và hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước.

Những quy định và phân loại này giúp định rõ vai trò, trách nhiệm và phạm vi tự chủ của từng loại đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống quản lý nhà nước, từ đó tạo điều kiện cho sự phát triển và hiệu quả trong hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ công

Bài viết liên quan: Đơn vị dưới 7 người có được bổ nhiệm lại cấp phó không?

Hoặc Quy định về Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập ngành Công Thương

Hoặc Quy định về số lượng cấp phó phòng chuyên môn thuộc sở

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến chủ đề "Thời hạn giữ chức vụ quản lý và số lượng cấp phó trong các đơn vị sự nghiệp công lập"

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng!