1. Thời hạn nộp hồ sơ xin giải quyết chế độ thai sản theo quy định mới hiện nay ?

Chào quý luật sư, xin hỏi: Tôi và nhiều người lao động nữ trong công ty có đầy đủ diều kiện được hưởng chế độ thai sản và sau khi sinh con đã nộp đầy đủ hồ sơ cho doanh nghiệp từ khi mới sinh nhưng đến nay tôi đã đi làm lại được 2 tháng( tức sau nộp hồ sơ thai sản 7,5 tháng)nhưng tôi vẫn chưa nhận được tiền thai sản do doanh nghiệp tự giữ lại.

Vậy doanh nghiệp có vi phạm luật không. Và người lao động phải làm sao để được hưởng chế độ sớm nhất mà không bị doanh nghiệp giam tiền và không công khai các khoản được hưởng chỉ ghi số tiền cuối cùng ?

Cảm ơn quý luật sư.

Thời hạn nộp hồ sơ xin giải quyết chế độ thai sản theo quy định mới hiện nay ?

Luật sư tư vấn điều kiện hưởng chế độ thai sản, gọi ngay: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Về trình tự giải quyết chế độ thai sản, Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hướng dẫn như sau:

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Theo quy định trên, thời gian để bạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản, muộn nhất là trong khoảng thời gian 45 ngày kể từ khi quay trở lại làm việc. Sau khi bạn nộp hồ sơ đầy đủ (gồm Giấy khai sinh hoặc chứng sinh và sổ bảo hiểm xã hội ) thì người sử dụng lao động (công ty) phải có trách nhiệm nộp hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ cho bạn. Điều luật trên cũng không quy định bắt buộc phải nộp hồ sơ trong thời gian 45 ngày kể từ khi quay trở lại làm việc mà chỉ cần bạn có đủ hồ sơ là bạn có thể nộp hồ sơ để hưởng chế độ sớm.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ từ bạn, công ty phải có trách nhiệm lập danh sách người lao động hưởng chế độ thai sản và gửi hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm sẽ giải quyết chế độ cho bạn (nếu bạn đáp ứng điều kiện). Như vậy, tổng thời gian giải quyết ở đây tối đa sẽ là 20 ngày.

Nhưng trên thực tế, bạn đã được giải quyết chế độ thai sản, tiền thai sản đã chuyển về để công ty chi trả nhưng công ty lại "giam" số tiền đó lại, không trả cho bạn. Bạn có thể liên hệ với bên cơ quan bảo hiểm xã hội để xin xác nhận về việc cơ quan bảo hiểm xã hội đã chi trả chế độ với số tiền là bao nhiêu. Sau đó bạn sẽ làm đơn khiếu nại gửi lên ban lãnh đạo công ty để yêu cầu công ty trả tiền bảo hiểm thai sản cho bạn. Nếu công ty không giải quyết, bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi ra phòng lao động thương binh xã hội hoặc khởi kiện ra tòa án nhân dân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi ?

2. Chốt sổ bảo hiểm có làm được chế độ thai sản không ? Hồ sơ hưởng thai sản gồm những giấy tờ gì ?

Luật Minh Khuê tư vấn quy định của pháp luật hiện hành về chế độ thai sản đối với lao động nữ:

Chốt sổ bảo hiểm có làm được chế độ thai sản không ? Hồ sơ hưởng thai sản gồm những giấy tờ gì ?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Như vậy, Kết thúc hợp đồng vào ngày 13/4/2016 trong quá trình làm việc đóng bảo hiểm đầy đủ vợ em có thai và dự sinh vào ngày 6/9/2016. Theo đó, tính đến thời điểm vợ bạn sinh trong vòng 12 tháng trước khi sinh, vợ bạn đã đóng đủ 6 tháng trở lên. Xét cụ thể: Tính tròn 1 năm ( 12 tháng ) từ 6/9/2015 - 6/9/2016, và từ tháng 9/2015- tháng 3/2016 ( đã đủ 6 tháng trở lên ). Do đó, vợ bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Điều 101. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản ( Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 )

1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

c) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

d) Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

đ) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.

2. Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú.

3. Trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải có giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

4. Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

5. Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập.

Mức hưởng: Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội; ( Điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật BHXH năm 2014).

Trình tự giải quyết hưởng chế độ

- Trong hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định và xuất trình sổ BHXH cho cơ quan BHXH.

- Trong hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp cho cơ quan BHXH.

- Trong thời hạn 10 ngàykể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động trong hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Chế độ thai sản của chồng khi vợ sinh con

Khoản 4 Điều 101 Luật BHXH năm 2014 quy định:" Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi."

Bên cạnh đó, theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về việc trợ cấp một lần khi sinh con: “Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con”.

Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc; ( áp dụng đối với trường hợp sinh thường )

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con."

Theo điểm b khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức hưởng chế độ thai sản một ngày của lao động nam (đối tượng được đề cập tại khoản 2 Điều 34 vừa trích dẫn ở trên) được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Giải quyết chế độ thai sản mất bao lâu thời gian?

3. Hồ sơ thai sản cần chuẩn bị những gì ?

Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp quy định của luật bảo hiểm xã hội về thời gian và điều kiện được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ:

Thời gian đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản ? Hồ sơ thai sản cần chuẩn bị những gì ?

Trả lời:

Căn cứ vào Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội quy định:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Cụ thể, thời gian sinh trước và sau ngày 15 được tính theo Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc​:

"1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này."

Căn cứ Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội quy định:

"Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.
Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:
a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Thưa luật sư, Cách đây hai năm, em có đóng bảo hiểm tại khách sạn hoàng gia BN được hai tháng thì em nghỉ việc. Đến nay, công ty vẫn chưa trả sổ bảo hiểm cho em vì lý do là công ty nợ tiền bảo hiểm. Vậy nếu tính đến thời điểm em sinh con mà khách sạn vẫn chưa trả sổ cho em (em vẫn tiếp tục đóng bảo hiểm theo số sổ đó) thì em có được hưởng chế độ thai sản không? hay là bắt buộc có sổ bảo hiểm thì em mới được hưởng chế độ. Trong trường hợp này em có thể làm sổ mới không?

=> Nếu đến thời điểm sinh con công ty vẫn đang giữ sổ bảo hiểm của bạn và bạn vẫn tiếp tục đóng BH thì bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản. Nếu trường hợp bạn tự đi làm thủ tục để hưởng chế độ thai sản thì bạn bắt buộc phải có sổ bảo hiểm. Lúc này bạn có thể làm lại sổ bảo hiểm mới để đóng BHXH. Sau này bạn có thể làm thủ tục yêu cầu gộp sổ BHXH là được.

Thưa luật sư, Vợ tôi làm công ty được hơn 2 năm, đến khi sinh vợ tôi được nghỉ chế độ thai sản từ ngày 30/10/2015 đến 30/04/2016. đến ngày 30/04/2016 vợ tôi xin nghỉ tiếp 5 ngày từ 01/05/2016 đến 05/05/2016 theo chế độ dưỡng sức sau khi sinh(vợ tôi sinh thường), đến ngày 05/05/2016 vợ tôi xin nghỉ thêm 2 tháng không lương từ ngày 06/05/2016 đến 06/07/2016 để chăm cháu. Vậy Luật Sư cho tôi hỏi nếu sau 2 tháng nghỉ không lương đó vợ tôi không thể đi làm lại được nữa và phải chấm dứt hợp đồng lao động với công ty thì khi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty vợ tôi có được hưởng tiền bảo hiểm xã hội của 5 ngày nghỉ dưỡng sau khi sinh đó không ạ?nếu được thì số tiền là bao nhiêu? và tôi muốn hỏi sau khi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty, vợ tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa không ạ?

=> Nếu thời điểm chấm dứt HĐLĐ là sau ngày 6/7/2016 thì vợ bạn vẫn được hưởng tiền bảo hiểm xã hội của 5 ngày nghỉ dưỡng sau khi sinh. Mức hưởng một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Nếu đủ điều kiện thì vợ bạn đồng thời có thể hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thưa luật sư, Em tham gia bảo hiểm ở công ty cũ từ tháng 9/2014 đến tháng 4 năm 2015. 24/3/2015 em sinh. Hiện tại con em đã được 13 tháng và em đã đi làm ở công ty mới nhưng sổ BH em vẫn chưa lấy được ở công ty cũ. Và chưa lấy được BH thai sản, Vậy em mong công ty tư vấn và chỉ bảo em nên làm những thủ tục gì để em được hưởng chế độ thai sản ạ.

=> Theo quy định thì lúc này bạn đã nghỉ ở công ty cũ thì bạn có thể tự đi làm thủ tục hưởng chế độ thai sản nhưng bạn phải có sổ BHXH. Bạn có thể yêu càu công ty cũ chốt sổ BHXH cho bạn để bạn làm thủ tục này.

Thưa luật sư, Tôi tham gia bhxh liên tục từ 06/2010 - 05/2016 , ngày 06/06/2016 tôi hết hợp đồng lao động với công ty,hiện tại tôi đang mang thai và dự sinh ngày 05/09/2016. Xin luật sư tư vấn giúp tôi: 1. Trường hợp của tôi có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản sau khi thôi việc? 2. Tôi có thể trực tiếp nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thai sản tại nơi tôi thường trú được không? (Tôi đóng bhxh tại TP.HCM, hộ khẩu thường trú tại ĐN)

=> Bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Bạn có thể nộp hồ sơ tại nơi bạn thường trú được nhưng ngoài hồ sơ quay định bạn phải có thêm sổ hộ khẩu để chứng minh mình cư trú tại đây.

Xin chào luật sư, Mình đang có ý định sẽ nghỉ việc tại Công ty. Mình đã đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 10/2015 đến nay, cũng đã được hơn 6 tháng. Vậy nếu bây giờ mình nghỉ việc thì BHXH sẽ bị cắt thì lúc mang thai có được hưởng tiền chế độ thai sản không ạ?

=> Bạn phải đóng đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh. Nếu bây giừo bạn chưa có thai và bạn nghỉ việc thì đến thời điểm bạn sinh con bạn sẽ không đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản.

Thưa luật sư, Em đóng bảo hiểm từ tháng 8/2015 - 3/2016. Bây giờ em đã nghỉ hẳn ở nhà và em sinh dự sinh vào ngày 28/06/2015 thì có được hưởng tiền chế độ thai sản không? Hồ sơ gồm những gì và sau khi sinh thời gian lâu nhất là bao lâu thì em có thể đi làm thủ tục hưởng chế độ thai sản ạ?

=> Bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Vì bạn đã nghỉ việc nên bạn tự mình di làm thủ tục xin hưởng chế độ thai sản thì pháp luật không quy định thời gian. Tuy nhiên sau khi sinh xong bạn chuẩn bị hồ sơ gồm có Giấy khai sinh/Giây chứng sinh của con + sổ BHXH của bạn là được.

Thưa luật sư, có thể giải đáp cho mình, mình hiện tại đang công tác tại công an tỉnh T, cấp bậc thiếu úy. Mình tốt nghiệp học viện cảnh sát tháng 6/2015 và bắt đầu hưởng lương thiếu úy hệ số 4,2 từ tháng 6/2015. Dự kiến tháng 6/2016 mình sẽ được tăng lương lên cấp bậc trung úy hệ số lương 4,6 (mình được tăng trước 1 năm). Mình đang mang thai và dự kiến sinh vào 1/8/2016.Vậy xin quý luật sư có thể cho mình biết chế độ thai sản mình được hưởng cụ thể là tiền thai sản, tiền lương mình được hưởng như thế nào trong quá trình nghỉ sinh theo quy định của Bộ luật lao động hiện hành.

=> Tiền lương bạn vẫn được hưởng theo hệ số lương như thường. Tuy nhiên nếu có các khoản phụ cấp thì bạn không được hưởng.

Chào luật sư. Cho em hỏi, em không đi làm ở công ty nhà nước, em mới có bầu được 4 tuần, em muốn đóng bảo hiểm để được hưởng chế độ thai sản,thì em phải đóng ít nhất trước khi sinh bao nhiêu tháng, mức đóng và mức hưởng bảo hiểm của em là như thế nào ạ? em cảm ơn.

=> Bạn phải đóng đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh, mức đóng lúc này là tự nguyện.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Ngừng đóng bảo hiểm xã hội trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản không?

4. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản tạo lập như thế nào ?

Thưa luật sư: Em sinh con ngày 19.1.2015, công ty có tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho em. Nhưng tới nay em vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp thai sản. Mong anh chị giúp em làm cách nào để em nhận được trợ cấp ạ?
Em xin cảm ơn !

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản tạo lập như thế nào ?

Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội thì:

"Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơquy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Theo quy định trên, để được hưởng chế độ thai sản, trong thời gian 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc sau khi nghỉ hưởng thai sản, bạn cần phải nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho người sử dụng lao động, sau đó người sử dụng lao động mới gửi hồ sơ này cho cơ quan bảo hiểm xã hội, theo đó, hồ sơ bạn cần nộp bao gồm:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

c) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

d) Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

đ) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Tư vấn về điều kiện và hồ sơ hưởng chế độ thai sản ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Sinh trước và sau ngày 15 thì điều kiện hưởng chế độ thai sản?

5. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản bao gồm những gì ?

Thưa luật sư: Em sinh con ngày 19.1.2015, công ty có tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho em. Nhưng tới nay em vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp thai sản. Mong anh chị giúp em làm cách nào để em nhận được trợ cấp ạ? Em xin cảm ơn !

>> Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội thì:

"Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơquy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Theo quy định trên, để được hưởng chế độ thai sản, trong thời gian 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc sau khi nghỉ hưởng thai sản, bạn cần phải nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho người sử dụng lao động, sau đó người sử dụng lao động mới gửi hồ sơ này cho cơ quan bảo hiểm xã hội, theo đó, hồ sơ bạn cần nộp bao gồm:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

c) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

d) Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

đ) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Tư vấn về điều kiện và hồ sơ hưởng chế độ thai sản ?

>> Xem thêm:  Nghỉ thai sản xong bị cho thôi việc đúng hay sai ?

6. Thời gian nộp hồ sơ để được hưởng chế độ thai sản ?

Dạ chào luật sư!Em có câu hỏi mong được luật sư tư vấn. Em đóng bảo hiểm từ 05/2013 đến 04/2014. Trong giai đoan đó thì tháng 12/2013 em mang thai và do tình hình sức khỏe em xin nghi việc từ tháng 04/2014 và em sinh bé tháng 08/2014.

Do không nắm rõ về chế độ thai sản nên em cứ nghĩ mình không đươc hưởng. Vậy cho em hỏi em có đủ điều kiện để hưởng hay không va tính đến nay là 01/2016 có nghĩa là sau khi em sinh con 1 năm rưỡi rồi thi em còn trong thời hạn giải quyết hay không?

Em xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Về Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

Theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Theo như quy định trên, để được hưởng chế độ thai sản, thì bạn cần phải đóng đủ ít nhất 06 tháng BHXH trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. Trong trường hợp của bạn, bạn sinh con vào tháng 8/2014, như vậy, nếu trong khoảng thời gian từ tháng 8/2013 đến tháng 8/2014 mà bạn đóng đủ 06 tháng BHXH thì bạn đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản. Theo phần trình bày của bạn, trong thời gian này bạn đã đóng BHXH được các tháng: 8, 9, 10, 11, 12/2013, tháng 1, 2,3/2014, như vậy là được 8 tháng. Trường hợp của bạn hoàn toàn đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản,

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì:

"Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản là 6 tháng, trong trường hợp của bạn, bạn đã nghỉ trước khi sinh là 4 tháng, như vậy, bạn phải trở lại làm việc vào tháng 10/2014, thời gian nghỉ dưỡng sức tối đa sau khi sinh là 10 ngày, pháp luật quy định trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc bạn phải nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản. Tức là đến tháng 12/2014 bạn có trách nhiệm phải nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản. Tuy nhiên, bạn đã để hết thời hạn mà pháp luật quy định, vì vậy, đối với trường hợp này xem như bạn đã từ bỏ quyền lợi được hưởng chế độ thai sản của mình. Nếu giờ bạn có nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản thì sẽ bị từ chối do hết thời gian mà pháp luật quy định.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Tư vấn về điều kiện, mức hưởng và thời gian hưởng chế độ thai sản ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Bảo hiểm Xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quy định về thời hạn trong hợp đồng lao động của cơ quan quản lý nhà nước ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Thời hạn gửi hồ sơ nộp hưởng chế độ thai sản cho người sử dụng lao động?

Trả lời:

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định hưởng chế độ thai sản cho người sử dụng lao động.

Câu hỏi: Nghỉ việc trước sinh có được hưởng chế độ thai sản?

Trả lời:

Có! Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Câu hỏi: Thời gian giải quyết chế độ thai sản?

Trả lời:

Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.