1. Thời hạn nộp tờ khai thuế Quý 1 năm 2024 như thế nào?

Dựa vào quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019, thì việc xác định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là một quá trình quan trọng và cụ thể đối với các loại thuế khai theo tháng, theo quý. Trong trường hợp thuế khai theo quý, quy định cụ thể về thời hạn nộp được miêu tả rõ ràng, tuy nhiên, có những tình huống đặc biệt cần được xem xét và điều chỉnh để đảm bảo tính linh hoạt và công bằng trong việc thực hiện quy định.

Trong ví dụ cụ thể về kỳ tính thuế Quý 1 năm 2024, thì theo quy định chung, hạn cuối nộp hồ sơ khai thuế theo Quý 1 sẽ là ngày 30/4/2024. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là ngày 30/4 cũng là ngày nghỉ lễ Chiến Thắng, điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình nộp thuế của các doanh nghiệp và tổ chức.

Trước tình hình này, để đảm bảo tính công bằng và tránh gây khó khăn cho người nộp thuế, quyết định điều chỉnh hạn cuối nộp hồ sơ khai thuế theo Quý 1/2024 là một quyết định hợp lý. Trong trường hợp này, quyết định đã được đưa ra là hạn nộp được kéo dài đến ngày 02/5/2024.

Quyết định này không chỉ giúp doanh nghiệp và tổ chức có thêm thời gian để chuẩn bị hồ sơ mà còn phản ánh tinh thần linh hoạt và sự quan tâm đến người nộp thuế từ phía cơ quan quản lý thuế. Việc điều chỉnh thời hạn nộp thuế trong những tình huống đặc biệt như ngày nghỉ lễ là một biện pháp quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và thuận tiện cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế.

Như vậy thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo quý thì thời hạn cuối tờ khai thuế quý 1 năm 2024 là 30 tháng 04 năm 2024 tuy nhiên thì ngày này là ngày nghỉ lễ cho nên hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý của kỳ tính thuế quý 1/2024 là ngày 02/05/2024. 

 

2. Khi nào thì được phép gia hạn thời gian nộp tờ khai thuế

Dựa vào Điều 46 Luật Quản lý thuế 2019, quy định về gia hạn nộp hồ sơ khai thuế là một cơ chế linh hoạt và công bằng, nhằm đáp ứng tình hình khẩn cấp mà người nộp thuế có thể phải đối mặt, chẳng hạn như thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, hay tai nạn bất ngờ. Điều này thể hiện sự nhạy bén của pháp luật trong việc đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế và đồng thời duy trì sự ổn định của hệ thống thuế.

Theo quy định, người nộp thuế có quyền được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế khi gặp phải các tình huống khẩn cấp kể trên. Thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp có thẩm quyền quyết định việc gia hạn này, nhưng thời gian gia hạn không vượt quá 30 ngày đối với nộp hồ sơ khai thuế tháng, khai thuế quý, khai thuế năm, hay khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế. Đối với quyết toán thuế, thời gian gia hạn được mở rộng lên tối đa 60 ngày từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế.

Quan trọng hơn, quy định yêu cầu người nộp thuế phải có văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trước khi hết thời hạn nộp, trong đó phải mô tả rõ lý do và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn nơi phát sinh sự kiện khẩn cấp. Điều này không chỉ tạo điều kiện cho cơ quan thuế đánh giá đúng tình hình mà còn đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong quá trình xử lý yêu cầu.

Quy trình này còn đặt ra một nguyên tắc quan trọng về thời gian phản hồi, với việc cơ quan thuế phải trả lời bằng văn bản cho người nộp thuế về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị gia hạn. Điều này giúp đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình quyết định, cũng như tạo điều kiện cho người nộp thuế chuẩn bị kế hoạch phù hợp.

Nhìn chung, việc quy định về gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trong Luật Quản lý thuế 2019 không chỉ là một biện pháp hỗ trợ linh hoạt mà còn là bước tiến quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi và công bằng cho người nộp thuế, đồng thời phản ánh tinh thần quan tâm và linh động của pháp luật đối với những tình huống khẩn cấp và bất ngờ.

 

3. Quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế

Cơ quan quản lý thuế đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tiếp nhận hồ sơ khai thuế theo quy định của Điều 48 Luật Quản lý thuế năm 2019. Quy định này chi tiết hóa các phương thức và trách nhiệm cụ thể của cơ quan quản lý thuế trong quá trình nhận và xử lý hồ sơ khai thuế từ người nộp thuế. Dưới đây là những điểm cần chú ý:

- Phương thức tiếp nhận hồ sơ khai thuế:

+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế: Cơ quan này phải tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế có thể đến trực tiếp nộp hồ sơ một cách thuận tiện và nhanh chóng. Đồng thời, cần có hệ thống ghi nhận thông tin chính xác và đầy đủ từ người nộp thuế.

+ Nhận hồ sơ gửi qua đường bưu chính: Cơ quan quản lý thuế cần thiết lập các quy trình và hệ thống kiểm soát để đảm bảo an toàn và đúng đắn khi nhận hồ sơ qua đường bưu chính. Việc thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ cũng cần được thực hiện một cách nhanh chóng và đầy đủ.

+  Nhận hồ sơ điện tử qua cổng giao dịch điện tử của cơ quan quản lý thuế: Hệ thống cổng giao dịch điện tử cần được phát triển và duy trì để hỗ trợ người nộp thuế nộp hồ sơ một cách thuận tiện. Cơ quan quản lý thuế phải đảm bảo tính an toàn và bảo mật thông tin trong quá trình truyền tải hồ sơ điện tử.

- Thông báo và xử lý hồ sơ khai thuế: Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm thông báo việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế ngay sau khi nhận được. Điều này giúp người nộp thuế có thông tin chính xác về tình trạng của hồ sơ của họ. Trong trường hợp hồ sơ không hợp pháp, không đầy đủ, không đúng mẫu quy định, cơ quan quản lý thuế phải có biện pháp thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm thông báo cho người nộp thuế về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế ngay sau khi nhận được.

Thông báo này không chỉ là một bước quan trọng để tạo tính minh bạch mà còn giúp người nộp thuế theo dõi tình trạng của hồ sơ của mình. Cơ quan cần có hệ thống thông tin linh hoạt để cập nhật trạng thái hồ sơ và đồng thời đảm bảo rằng thông báo được gửi một cách kịp thời và chính xác. Trong trường hợp hồ sơ được tiếp nhận nhưng không hợp pháp, không đầy đủ, hoặc không đúng theo mẫu quy định, cơ quan quản lý thuế phải thực hiện các biện pháp xử lý. Điều này không chỉ bao gồm việc thông báo lại cho người nộp thuế về các vấn đề cụ thể mà còn đòi hỏi cơ quan phải có các quy trình nhanh chóng và chính xác để xác định và giải quyết vấn đề. Một khía cạnh quan trọng của trách nhiệm là thời hạn xử lý hồ sơ.

Điều 48 Luật Quản lý thuế 2019 rõ ràng quy định rằng cơ quan quản lý thuế phải thực hiện biện pháp xử lý trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Điều này không chỉ đảm bảo tính chính xác và kịp thời mà còn giúp người nộp thuế tránh được các hậu quả tiêu cực có thể phát sinh từ tình trạng không rõ ràng của hồ sơ. Cơ quan quản lý thuế cũng nên kết hợp thông báo với việc cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách sửa chữa hoặc bổ sung hồ sơ. Điều này không chỉ giúp người nộp thuế hiểu rõ vấn đề mà còn tạo điều kiện để họ có thể nhanh chóng và hiệu quả hóa quá trình sửa sai.

Việc tích hợp công nghệ trong quá trình xử lý hồ sơ có thể nâng cao sự hiệu quả của cơ quan quản lý thuế. Hệ thống thông tin và cổng giao dịch điện tử có thể giúp giảm thiểu thời gian xử lý, tăng cường tính minh bạch và giảm thiểu sai sót. Trong tất cả, việc cơ quan quản lý thuế thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình không chỉ đảm bảo tính công bằng trong quá trình quản lý thuế mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế để thực hiện nghĩa vụ thuế của mình một cách hiệu quả và linh hoạt.

Các biện pháp này không chỉ giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý thuế mà còn thúc đẩy sự hiệu quả của hệ thống thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế của mình.

Nếu các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ tư vấn

Tham khảo thêm: Kê khai thuế là gì? Thủ tục và các nguyên tắc khi kê khai thuế