1. Thông tin về tổ chức thi công chức ngành thế trực tuyến mới nhất

Căn cứ vào Điều 10 của Quyết định số 669/QĐ-TCT 2024, các quy định về tổ chức thi được đề ra như sau:

- Hình thức tổ chức thi trực tuyến sẽ được thực hiện thông qua hai phương thức chính: thi trực tuyến tập trung và thi trực tuyến phân tán.

- Trước ngày thi, đơn vị tổ chức thi phải xây dựng một kế hoạch tổ chức chi tiết, bao gồm việc lập lịch thi, danh sách thí sinh theo từng ca thi, phân công cán bộ coi thi, chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị và các phương tiện phục vụ cho kỳ thi. Điều này phải được hoàn thành ít nhất 02 ngày làm việc trước ngày thi.

- Mỗi địa điểm thi trực tuyến tập trung phải có ít nhất 02 cán bộ coi thi. Số lượng cán bộ coi thi sẽ được điều chỉnh dựa trên số lượng thí sinh trong mỗi ca thi. Trung bình, một cán bộ coi thi sẽ phụ trách giám sát không quá 10 người dự thi trong mỗi ca thi.

- Phiếu dự thi là một phần quan trọng trong quy trình thi, và cách thức cung cấp phiếu này được điều chỉnh tùy theo hình thức thi được áp dụng.

+ Đối với hình thức thi trực tuyến tập trung, phiếu dự thi sẽ được in từ phần mềm và trao cho thí sinh tại thời điểm họ làm thủ tục dự thi. Điều này giúp đảm bảo rằng mỗi thí sinh có một phiếu dự thi chính xác và đầy đủ trước khi bước vào kỳ thi.

+ Trong khi đó, đối với hình thức thi trực tuyến phân tán, phiếu dự thi sẽ được tự động gửi đến hòm thư điện tử công vụ của từng thí sinh trước ngày thi 01 ngày làm việc. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh để truy cập và chuẩn bị trước khi bắt đầu kỳ thi.

+ Việc áp dụng hai phương thức phân phối phiếu dự thi này đồng thời giúp đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong quá trình chuẩn bị và thực hiện kỳ thi trực tuyến.

- Trách nhiệm của đơn vị tổ chức thi không chỉ dừng lại ở việc tạo ca thi và đưa danh sách thí sinh cùng cán bộ coi thi lên phần mềm thi trực tuyến, mà còn mở rộng đến việc tổ chức giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi.

+ Trước khi mỗi ca thi diễn ra, đơn vị phải đảm bảo rằng thông tin về ca thi được nhập đầy đủ và chính xác vào phần mềm thi trước ít nhất 06 tiếng. Đồng thời, hạn chế thời gian rút đề thi trong ca thi chỉ trong khoảng 15 phút kể từ khi ca thi bắt đầu, nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình thi.

+ Ngoài ra, trong quá trình tổ chức kỳ thi, đơn vị tổ chức phải thực hiện việc giám sát chặt chẽ hoạt động coi thi của các cán bộ, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành. Bất kỳ hành vi vi phạm nào của cán bộ coi thi hoặc các thành viên tham gia tổ chức cũng cần được báo cáo kịp thời và chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền để xem xét và xử lý. Điều này đảm bảo sự trung thực và công bằng trong mỗi kỳ thi diễn ra.

 

2. Hình thức thi tuyển công chức ngành thuế trực tuyến

Quy định tại Điều 8 của Quyết định 669/QĐ-TCT 2024 đã minh họa rõ các hình thức thi trên phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế, tạo nên một hệ thống đa dạng và linh hoạt để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tham gia.

- Thi trắc nghiệm: Người dự thi có thể lựa chọn trực tiếp từ các phương án trả lời có sẵn trên bài thi, hoặc điền vào chỗ trống câu trả lời phù hợp, tạo điều kiện cho việc đánh giá nhanh chóng và chính xác về kiến thức của thí sinh.

- Thi tự luận: Người dự thi có thể nhập trực tiếp nội dung của bài thi tự luận trên giao diện phần mềm thi trực tuyến, mở ra cơ hội để thể hiện sâu sắc hiểu biết và kỹ năng phân tích của thí sinh.

- Thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận: Đây là hình thức kết hợp giữa việc làm bài theo hình thức trắc nghiệm và tự luận, linh hoạt phù hợp với các loại câu hỏi đa dạng trong kỳ thi.

- Làm bài thu hoạch: Người dự thi có thể nhập trực tiếp nội dung của bài thu hoạch trên giao diện phần mềm, cho phép thể hiện sự sáng tạo và khả năng áp dụng kiến thức vào thực tiễn.

Với sự đa dạng này, các thí sinh có thể lựa chọn phương thức thi phù hợp nhất với kiến thức và kỹ năng của mình, từ đó tạo ra một kỳ thi công bằng và minh bạch

 

3. Biện phép đảm bảo an ninh và thông tin khi tổ chức thi công chức ngành thuế trực tuyến

Biện pháp đảm bảo an ninh và thông tin khi tổ chức thi công chức ngành thuế trực tuyến

* Biện pháp đảm bảo an ninh:

- Về phần mềm thi trực tuyến:

+ Sử dụng phần mềm thi có nguồn gốc rõ ràng, được cấp phép và có uy tín.

+ Cập nhật phần mềm thường xuyên để vá các lỗ hổng bảo mật.

+ Áp dụng các biện pháp bảo mật dữ liệu mạnh mẽ như mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập.

+ Thực hiện kiểm tra định kỳ hệ thống phần mềm thi để đảm bảo an toàn.

- Về cơ sở hạ tầng:

+ Sử dụng hệ thống máy chủ có cấu hình mạnh mẽ, đảm bảo an toàn và ổn định.

+ Sử dụng hệ thống mạng có đường truyền internet tốc độ cao, ổn định và được bảo mật.

+ Áp dụng các biện pháp bảo vệ hệ thống mạng như tường lửa, hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS), hệ thống ngăn chặn xâm nhập (IPS).

+ Thực hiện kiểm tra định kỳ hệ thống mạng để đảm bảo an toàn.

- Về quy trình tổ chức thi:

+ Áp dụng quy trình tổ chức thi chặt chẽ, có sự giám sát chặt chẽ của cán bộ coi thi.

+ Sử dụng các biện pháp chống gian lận thi như camera giám sát, phần mềm chống gian lận thi.

+ Bảo mật đề thi và đáp án thi.

+ Quản lý chặt chẽ thí sinh trong suốt quá trình thi.

- Về cán bộ coi thi:

+ Tuyển chọn cán bộ coi thi có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.

+ Tập huấn cho cán bộ coi thi về các biện pháp đảm bảo an ninh và thông tin trong quá trình tổ chức thi.

+ Nâng cao nhận thức cho cán bộ coi thi về tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin.

* Biện pháp đảm bảo thông tin:

- Bảo mật dữ liệu thí sinh:

+ Thu thập và lưu trữ dữ liệu thí sinh theo đúng quy định của pháp luật.

+ Áp dụng các biện pháp bảo mật dữ liệu mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu thí sinh.

+ Không chia sẻ dữ liệu thí sinh với bất kỳ ai mà không có sự đồng ý của thí sinh.

- Bảo mật kết quả thi:

+ Bảo mật kết quả thi theo đúng quy định của pháp luật.

+ Chỉ công bố kết quả thi cho những người có thẩm quyền.

+ Chống mọi hành vi xâm phạm, giả mạo kết quả thi.

- Công khai thông tin:

+ Công khai các thông tin liên quan đến kỳ thi trên website của Tổng cục Thuế.

+ Cung cấp đường dây nóng để thí sinh giải đáp thắc mắc và phản ánh vi phạm.

* Về tuyên truyền, giáo dục:

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức và thí sinh về tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin trong kỳ thi.

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và thí sinh về các biện pháp phòng ngừa và xử lý vi phạm an ninh, thông tin trong kỳ thi.

* Về công tác thanh tra, kiểm tra:

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh và thông tin trong kỳ thi.

- Kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm về an ninh và thông tin.

* Về phối hợp:

- Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để đảm bảo an ninh và thông tin cho kỳ thi.

- Chia sẻ thông tin về các hành vi vi phạm an ninh, thông tin trong kỳ thi với các cơ quan chức năng để xử lý.

* Vận dụng công nghệ: Áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến để đảm bảo an ninh và thông tin cho kỳ thi như:

+ Sử dụng chữ ký số để bảo mật dữ liệu thí sinh và kết quả thi.

+ Sử dụng hệ thống giám sát thi trực tuyến để theo dõi hoạt động của thí sinh trong suốt quá trình thi.

+ Sử dụng hệ thống phân tích dữ liệu để phát hiện các hành vi gian lận thi.

* Đảm bảo an toàn cho thí sinh:

- Cung cấp cho thí sinh môi trường thi an toàn, đảm bảo sức khỏe.

- Có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong kỳ thi.

- Bảo vệ tài sản của thí sinh trong suốt quá trình thi.

* Lưu ý:

- Các biện pháp đảm bảo an ninh và thông tin nêu trên chỉ là những biện pháp cơ bản.

- Cần áp dụng các biện pháp cụ thể phù hợp với từng kỳ thi và điều kiện thực tế.

- Việc đảm bảo an ninh và thông tin cần được thực hiện thường xuyên và đồng bộ trong suốt quá trình tổ chức thi.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Hồ sơ cần chuẩn bị sau khi có kết quả kỳ thi công chức thuế gồm những gì. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.